ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița

0
 1. Informații generale privind concedentul : Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul

în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro

 1. Informații generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate:
 2. Lotul A.
 • teren în suprafață de 727 mp, înscris în CF nr. 27481 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 27481 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;
 • teren în suprafață de 825 mp, înscris în CF nr. 27620 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27620, situat în extravilanul comunei Vlădeni;
 • teren în suprafață de 307 mp, înscris în CF nr. 27484 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27484, situate în extravilanul comunei Vlădeni ;
 • teren în suprafață de 413 mp, înscris în CF nr. 27480 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 27480 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;
 • teren în suprafață de 094 mp, înscris în CF nr. 27482 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27482, situat în extravilanul comunei Vlădeni;
 • teren în suprafață de 910 mp, înscris în CF nr. 27483 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 27483, situate în extravilanul comunei Vlădeni ;

Lotul B.

 • teren în suprafață de 258 mp, înscris în CF nr. 21273 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topogragrafic 21273 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;
 • teren în suprafață de 227 mp, înscris în CF nr. 20467 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 20467, situat în extravilanul comunei Vlădeni;
 • teren în suprafață de 337.706 mp, înscris în CF nr. 26760 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 26760, situate în extravilanul comunei Vlădeni ;

Lotul C.

 • teren în suprafață de 990.421 mp, înscris în CF nr. 26757 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topogragrafic 26757 situat în extravilanul comunei Vlădeni ;

 

             Bunurile aparțin domeniului privat al județului Ialomița, categoria de folosință arabil destinate pentru cultivare, concesionate conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 12.02.2024.

 1. Informații privind documentația de atribuire : se regăsesc în  caietului de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui

exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.

 • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la

care se poate obține un exemplar  din documentația de atribuire :Direcția Achiziții și Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public și Privat, situat la parter, camera 16, în sediul  Județului Ialomița ;

 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire :

Contravaloarea documentației de atribuire este de 100,00 lei/exemplar în numerar și se achită la casieria concedentului ;

 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 03. 2024, ora 14.00
 1. Informații privind ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de

atribuire.

 • Data limită de depunere a ofertelor :­­ 18.03.2024, ora 16.00

4.2      Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului

Ialomița, din municipiul Slobozia,  bulevardul Chimiei, nr. 21, la registratură.

 • Numărul de exemplare  în care trebuie depusă  fiecare ofertă : Oferta va fi depusă în

într-un exemplar, conform documentației de atribuire.

 1. Data și locul la care se va desfășura  ședința publică de deschidere a ofertelor : 19.03.

2024, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr.21,  parter, în sala de ședințe.

 1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea

instanței : Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia,  județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro.

 1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:

19.02.2024.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.