CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în ședință extraordinară în data de 11.06.2021

0

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară în data de 11.06.2021, ora 12.00, în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.05.2021
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline;
2. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale acționare la operatorul regional SC Urban SA Slobozia în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de acționar cu drepturi depline;
3. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline;
4. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de asociat cu drepturi depline;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean;
7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 180 din 17.11.2020 privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. Ialomița și aprobarea mandatului acestora;
8. proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița la implementarea proiectului ”Tineri educați – măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați în SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare inițială, pe raza județului Ialomița”, Cod SMIS 147695 depus în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.
III. Diverse
Ședința este publică.
PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.