CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în ședință extraordinară în data de 12.01.2021, ora 14,00

0

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară în data de 12.01.2021, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 18.12.2020;
b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.12.2020.
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Barcari Rodica – Luminița;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2020;
3. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
4. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Județului Ialomița, domnul Adrian-Robert Ionescu, pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
5.proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect.
III. Diverse.
Ședința este publică.
PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.