CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în ședință ordinară în data de 30.08.2022, ora 14,00

0

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în
ședință ordinară în data de 30.08.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a
Consiliului Județean Ialomița din 07.07.2022
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de
investiții ”Modenizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212:
intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de
investiții ”Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212:
intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”;
3. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 201B
cuprins între km 12+702 – km 14+451 situat pe raza U.A.T. Comuna Sălcioara, sat Rași, aflat în
domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în
administrarea Consiliului Local al Comunei Sălcioara;
4. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 302
cuprins între km 27+721 – km 28+600 situat pe raza U.A.T. Comuna Movilița, aflat în domeniul
public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Movilița ;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărților funciare nr. 21274,
nr. 22192 și nr. 22262 ale terenurilor extravilane situate pe raza comunei Vlădeni, aparținând
domeniului privat al Județului Ialomița;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de
transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-
Scânteia, traseul nr. 11 Slobozia – Miloșești- Tovărășia, traseul nr. 15 Slobozia – Ciulnița –
Bordușelu, traseul nr. 16 Slobozia – Ciulnița – Buești și traseul nr. 30 Malu Roșu – Urziceni,
prevăzute în Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru
perioada 01.01.2014 – 31.12.2022, precum şi a licenţelor de traseu, operatorilor de transport
declarați câştigători;

7. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Ialomița nr. 47 din 29.09.2006 privind înființarea Centrului de Servicii de Recuperare
Neuromotorie Slobozia;
8. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului social de zi ”Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia”;
9. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea
calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul
2022;
10. proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)
obţinută de pe pajişte, pentru anul 2022;
11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița
nr. 40 din 06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean
Ialomița nr. 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu municipiul
Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”, cu modificările ulterioare;
13. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa
în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul
școlar 2022 – 2023;
14. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale
unităților administrativ – teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, pe anul 2022;
15. proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al
Județului Ialomița către S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului
Ialomița, pe anul 2022 .
III. Diverse
Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.