CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în ședință ordinară în data de 31.01.2023

0

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 31.01.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 15.12.2022;
b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 28.12.2022;
c) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 10.01.2023
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 233/25.11.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 180/28.09.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2023;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2023;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2023;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pe anul 2023;
8. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., pe anul 2023;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2023;
10. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2023;
11. proiect de hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Ialomița;
12. proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2023-2024;
13. proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioare;
14. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 250/23.12.2021 privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița, cu modificările ulterioare;
15. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea priorității I a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 a proiectului: „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21” și „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ213A;
17. proiect de hotărâre privind aprobarea priorității II a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021 – 2027 a proiectului „Modernizare DJ201: intersecţie cu DJ213A (Mărculeşti) – intersecţie cu DJ212; DJ212: intersecţie cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei) și Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”;
18. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ialomița și persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial în vederea constituirii Asociaţiei FLAG ”GRUP DE ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ ȘI PESCUIT – BORCEA”;
19. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița”;
20. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
21. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situați în municipiul Slobozia, județul Ialomița;
22. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață de 2.969 mp, aflat în domeniul public al acestuia, în domeniul public al Județului Ialomița;
23. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață de 6.961 mp, aflat în domeniul public al acestuia, în domeniul public al Județului Ialomița;
24. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață de 114 mp, aflat în domeniul public al acestuia, în domeniul public al Județului Ialomița.
III. Diverse
Planul Strategic cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, pentru anul 2023.
Ședința este publică.
PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.