Consiliului Județean Ialomița a aprobat bugetului general al județului Ialomița pe anul 2022 care prevede sume alocate pentru Programul Anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit

0

Prin hotărârea nr.16 din 10.02.2022 Consiliului Județean Ialomița a aprobat bugetului general al județului Ialomița pe anul 2022 care prevede sume alocate pentru:
· Programul Anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniile: sănătate și educație antidrog, educație, cultură/culte și religie, protecția mediului, sport, promovarea sportului de performanță – pentru anul 2022 in condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de 500 000 lei. Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:
o Sănătate și educație antidrog: 50 000 lei
o Educație: 100 000 lei
o Cultură, culte și religie: 100 000 lei
o Protecția mediului: 50 000 lei
o Sport 200 000 lei
· Pentru programul de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” în anul 2022/sezonul competițional 2022-2023 sumele sunt:
o pentru anul 2022: 3 500 000 lei
o pentru anul 2022: 3 500 000 lei
Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2022, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 25 din 10.02.2022;
1. Solicitanții pot fi: persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul sau sediul social/filială în judeţul Ialomiţa care depune o propunere de proiect cu relevanţă şi aplicabilitate în judeţul Ialomiţa, solicitând finanţare pentru una sau mai multe acţiuni/activităţi din cadrul proiectului.
2. Finanțarea solicitată Consiliului Județean Ialomița pentru susținerea proiectului sau unei/unor activități din cadrul proiectului nu trebuie să depășească 30% din valoarea alocată domeniului în care se încadrează proiectul propus, iar contribuția solicitantului pentru cheltuielile presupuse de realizare a proiectului vor fi în procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Un beneficiar nu poate contracta decât o finanțare nerambursabilă de la Județul Ialomița în cursul anului 2022.
3. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 25 din 10.02.2022 şi din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
4. Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 01.04.2022 ora 14:00, la registratura autorității finanțatoare.
5. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect sunt disponibile pe site-ul www.cicnet.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcția Coordonare Organizare, Compartimentul Parteneriate instituționale și colaborare cu societatea civilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cam. 42, tel. 0243.230.200, int. 236,
Persoană de contact :
o Buzu Creola-Daniela tel: 0728 117 672.
o Zikovski Iuliana tel: 0766 736 512
6. Finanțarea proiectelor depuse se vor face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, dar nu mai puțin de 60 de puncte, în limita bugetului alocat.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.