Cât jumătate din salariu! Chirii stabilite după ureche, de Consiliul Local Slobozia

4

• Chiriaşii care au peste 35 de ani şi locuiesc în blocuri ANL sunt nevoiţi să dea tot salariul pe chirie şi întreţinere. Numai chiria s-a majorat de la 1,2 la aproape 5 milioane de lei! În stabilirea acestor tarife, iniţiatorul proiectului de hotărâre, adică primarul, dar şi consilierii locali au uitat de prevederile OUG nr.40/1999, care stabileşte clar că nivelul chiriei nu poate depăşi 25% din venitul net lunar pe familie. În plus, deşi proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul minim de voturi pentru a fi adoptat (în şedinţa din 31 octombrie 2008), ilegalitatea fiind sesizată şi de prefectul judeţului, chiria majorată s-a aplicat de la acea dată. 3 luni mai târziu, în şedinţa de Consiliu Local din ianuarie 2009, „problema“ este adusă în atenţia consilierilor la „diverse“… De data aceasta, fără a avea un proiect de hotărâre în faţă şi, cu siguranţă, fără a avea timpul necesar pentru a studia subiectul, numărul de consilieri care au votat „pentru“ a crescut de la 13 la 19.

„Am văzut în analiza de calcul că unele cheltuieli au fost pur şi simplu umflate cu pompa, aşa cum se practică de fapt la Primărie, de la salariul de administrator, la cheltuielile de întreţinere a scării de bloc“, declară consilierul Radu Paros, singurul care a votat împotrivă în ambele situaţii.

Ajutor la… suprapreţ!

Locuinţele din blocurile ANL au fost construite pentru a putea fi închiriate celor cu vârsta de până la 35 de ani, care au depus cereri la administraţiile publice locale. În funcţie de punctajele obţinute, s-a întocmit o listă de priorităţi, iar locuinţele au fost închiriate în ordinea locului ocupat în această ierarhie.

Iniţial, chiria a fost de 280-300.000 de lei vechi, pentru un apartament de două camere. Chiria avea să crescă de vreo 4 ori, ajungând la 1.221.100 de lei, din martie 2007.

Situaţia ne-a fost adusă la cunoştinţă de unul dintre chiriaşi, Veronica Nica. Femeia, care îşi creşte singură cei doi copii, s-a văzut pusă în situaţia de a da tot salariul pentru chirie (care s-a majorat la 5 milioane de lei) şi întreţinere. Şi încearcă să demonstreze că modul în care a fost stabilit noul cuantum al chiriei, din noiembrie 2008, nu este tocmai unul care să respectă legislaţia în vigoare.

Ce mai contează numărul de voturi?

Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 31 octombrie 2008 s-a aflat şi proiectul de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuinţele situate în blocul ANL, zona Nisipuri, pe strada Răzoare, la numărul 10. Atunci, 13 dintre cei 21 de consilieri locali, consilierii PSD, au fost de acord ca nivelul chiriei pentru chiriaşii care au împlinit 35 de ani să fie de 87.600 de lei vechi/mp/lună. Pentru Veronica Nica, chiria lunară a reprezentat o majorare de la 1.221.100 la 4.945.000 de lei. Chiriaşa a fost notificată în data de 6 noiembrie 2008, când a fost anunţată şi că, pentru prelungirea contractului de închiriere cu un an, prin act adiţional, trebuie să se prezinte la Primărie cu mai multe documente. Interesant, printre aceste documente nu este menţionată şi o adeverinţă de venituri pentru familia chiriaşului în cauză.

Legală şi nu prea…

Revenind la votul dat de consilierii PSD în şedinţa din 31 octombrie 2008, trebuie subliniat faptul că, fiind o hotărâre care vizează administrarea patrimoniului, erau necesare voturile a două treimi dintre cei 21 de consilieri, nu de jumătate plus unul. Ilegalitatea este constatată şi de Prefectura Ialomiţa, care comunică acest fapt Consiliului Local Slobozia în data de 8 decembrie 2008. Prefectul a cerut reanalizarea actului administrativ, pentru a fi respectate prevederile legale. De menţionat că Prefectura nu s-a pronunţat decât asupra numărului de voturi, nu şi asupra conţinutului hotărârii respective.

Reanalizare în vreo 3 minute

În şedinţa din 29 ianuarie 2009, pe ordinea de zi a şedinţei nu a fost trecută reanalizarea acestei hotărâri. Practic, la capitolul „diverse“, secretarul Consiliului Local a informat consilierii în vreo 4 fraze de faptul că Prefectura nu a dat avizul de legalitate hotărârii în cauză. Mai spune doar că s-a cerut un punct de vedere de la Ministerul Transporturilor şi ANL, care au confirmat calculul corect al chiriei. Se trece la vot şi, surprinzător, 6 consilieri care au votat împotriva proiectului de hotărâre cu 3 luni în urmă şi-au schimbat poziţia, votând pentru. Trebuie subliniat faptul că aleşii locali nu au avut în faţă hotărârea pe care au „reanalizat-o“. În plus, subiectul a fost adus în discuţie la finalul şedinţei, după ore şi ore de dezbateri, când majoritatea consilierilor îşi doreau să părăsească sala mai repede.

Cine, ce ignoră

În conformitate cu OUG nr.40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, chiriile pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrative ale acestuia se calculează pornindu-se de la un tarif de bază lunar. Dacă pentru locuinţele sociale, nivelul chiriei este de maxim 10% din venitul net lunar pe familie calculat pe ultimele 12 luni (diferenţa fiind subvenţionată din bugetul local), nivelul maxim al chiriei pentru celelalte locuinţe nu poate depăşi 25% din venitul net lunar pe familie, în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie. Cu alte cuvinte, nivelul chiriei trebuia să ţină cont de veniturile chiriaşilor. Ceea ce nu a fost cazul. Deşi Veronica Nica a depus la Consiliul Local o adeverinţă de la serviciu, conform căreia salariul lunar net este de 11.320.000 de lei, nimeni nu a ţinut cont de veniturile familiei sale. În plus, dacă atunci când i s-a notificat prima majorare a chiriei (la 1.221.100 de lei) a fost invocată şi OUG nr.40/1999, actul normativ este trecut la secret în deciziile comunicate ulterior. Şi nu vorbim de un act normativ abrogat între timp!

Memorii peste memorii

Pe timp de iarnă, chiria şi plata întreţinerii a depăşit 10 milioane de lei, ceea ce reprezintă aproape tot salariul încasat de chiriaşă. Să încerce consilierii locali să-şi întreţină doi copii cu ce mai rămâne, chiar dacă se iau în calcul şi alocaţiile minorilor.

Veronica Nica s-a adresat Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Cetăţeanului, preşedintelui României şi Guvernului. În ultimele două cazuri, memoriile au ajuns la Prefectura Ialomiţa şi, de aici, la Consiliul Local Slobozia, pentru a se da un răspuns în cauză. Adică, să răspundă tocmai cei care au aprobat un asemenea nivel al chiriei!!!

Veronica Nica a invocat prevederile OUG nr.40/1999, dar a amintit şi de faptul că nivelul chiriei în alte oraşe din ţară, pentru acelaşi tip de chiriaşi (de peste 35 de ani) este între 30.000 şi 60.000 de lei vechi/mp, iar la un alt bloc ANL din Slobozia, chiria percepută este de 60.000 de lei/mp.

Până acum, rezultatul este… Ameninţare cu evacuarea

Pentru că nu şi-a prelungit contractul, Veronica Nica este ameninţată că va fi dată afară din casă. Şi cum să fie de acord cu condiţiile impuse de Consiliul Local, din moment ce acest acord ar însemna să-şi dea tot salariul pe chirie şi întreţinere? Aşa că, dacă până pe 30 iunie, Veronica Nica poate ori să prezinte documentele pentru prelungirea contractului, ori să părăsească locuinţa.

N.R. Ne întrebăm cum ar fi reacţionat primarul Gabi Ionaşcu dacă „problema“ apărea cu un an în urmă, tocmai în campania electorală… 

Consilier Radu Paros: „Am văzut în analiza de calcul că unele cheltuieli au fost pur şi simplu umflate cu pompa, aşa cum se practică de fapt la Primărie, de la salariul de administrator, la cheltuielile de întreţinere a scării de bloc…“

Consilierul Radu Paros a fost singurul care a votat împotriva majorării chiriei, la nivelul propus de executivul Primăriei Slobozia, în ambele situaţii. Despre cum s-a votat acest proiect, Radu Paros ne-a declarat: „Prima dată când acest proiect a fost supus spre aprobare în şedinţa Consiliului Local, am votat împotrivă pentru că am avut nişte nelămuriri, şi nimeni nu m-a lămurit, cu privire la modalitatea de calcul a acestor chirii. Din punctul meu de vedere, era o majorare foarte mare, de peste 3 ori faţă de chiria pe care o plăteau. Am văzut în analiza de calcul că unele cheltuieli au fost pur şi simplu umflate cu pompa, aşa cum se practică de fapt la Primărie, de la salariul de administrator, la cheltuielile de întreţinere a scării de bloc. Majoritatea dintre noi locuim la bloc şi ştim cu toţii la cât se ridică acele cheltuieli de întreţinere ale imobilului respectiv. Drept pentru care am votat împotrivă, pentru că nu mi s-au dat lămuriri şi nici nu s-a dorit să se recalculeze această chirie… Bineînţeles că lucrurile nu s-au oprit aici. Prefectura nu a dat aviz de legalitate, lucru pe care ni l-a adus la cunoştinţă domnişoara secretar Simona Dumitrache într-o altă şedinţă. Ce m-a contrariat a fost faptul că nu am avut un proiect de hotărâre sau cel puţin vechiul proiect… Care să fie pus pe ordinea de zi, nu tratat la <<Diverse>>. Mi s-a spus: <<Calculaţia este corectă>> şi că Prefectura nu a dat aviz de legalitate doar pentru simplu fapt că era vorba de parimoniu şi nu s-a întrunit numărul de voturi necesar pentru a trece acest proiect de hotărâre. Bineînţeles, am votat din nou împotrivă, pentru acelaşi lucru: calculaţia nu era corectă! Apoi, nu mi se părea legal să votezi un proiect de hotărâre fără să-l ai în faţă şi fără să fie pe ordinea de zi. Deci, la <<Diverse>> discutăm absolut orice problemă legată de municipiu, şi chiar dacă supunem la vot, practic ne dăm un aviz de principiu, ceea ce nu înseamnă că proiectul este votat legal conform regulamentului şi Legii 215. Mă miră faptul că ceilalţi colegi care prima dată au votat împotrivă, a doua oară şi-au reconsiderat punctul de vedere, dar este treaba dumnealor.“

Nu este singura nemulţumire a consilierului Radu Paros. Acesta mai susţine că „modul de lucru, cel puţin de la înfiinţarea noului Consiliu Local, contravine total regulamentului. Practic, aici se aprobă ceva, se revine, nici nu ştii, nu se mai supune votului, nu se ştie câte abţineri, cine este împotrivă… Se trece de la faptul că n-a văzut bine secretarul municipiului şi n-a numărat bine voturile, deşi nu trecuse proiectul de hotărâre, se revotează proiectul, primarul luându-i la ochi pe toţi membri PSD, să vadă cum votează. Celelalte… că nu ţi se dă dreptul la cuvânt… Chiar în şedinţa trecută au fost propuneri să limităm dreptul de luare a cuvântului la două-trei minute, ceea ce nu mi se pare corect… Din păcate, nu există o comunicare între primar şi consilierii locali, nici măcar între primar şi consilierii PSD, doar se uită la ei şi aceştia votează. Asta pentru că acum, pentru a se face economie la hârtie, ni se dau documentele de şedinţă pe CD. Măcar înainte, consilierii PSD primeau o hârtie pe care era trecut: proiectul 1 – DA, 2 – NU, şi aşa mai departe. Acum, că nu mai primesc hârtiuţa, se uită de la unul la altul şi toţi la primar, pentru a şti când să ridice mîna…“

Daniela ISTRATE

4 comentarii

  1. ANL-isti mai votati-l pe Ionascu si Partidul lui de Pacalici !!!
    V-a umflat chiria , v-a luat probabil si spaga, si trebuie sa acoperiti si creditul pentru apa potabila(plata) ce vine de langa combinat.

  2. Biata femeie…creste singura 2 copii…sa’i dea statului daca nu ii poate creste…tatal sau tatii unde sunt?…ce femeie face copii singura?…de ce nu spuneti cine este defapt doamna in cauza…?biata de ea…psdista imputita!!!

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.