Prefectul Mădălin Teculescu şi-a prezentat raportul de activitate pe 2009

0

Dosarele de proprietate, soluţionate 100%

În anul 2009, Comisia judeţeană Ialomiţa pentru aplicarea Legii nr.9/1998, s-a întrunit într-un număr de 7 şedinţe unde au fost analizate 41 de dosare din care 40 dosare au fost respinse şi 1 dosar aprobat. Toate aceste cereri au fost analizate în şedinţele comisiei judeţene, conform prevederilor legale, hotărârile comisiei cu privire la soluţionarea acestora fiind înaintate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, Serviciul pentru Aplicarea Legii nr.9/1998, pentru validare sau invalidare,  precum şi solicitantului. Un număr de 6 dosare se află pe rolul instanţei, respectiv Tribunalul Ialomiţa. Cu privire la stadiul aplicării  Legii nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, Biroul Judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor, constituit la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, a acţionat cu operativitate pentru monitorizarea aplicării prevederilor legale pe raza judeţului, astfel, Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa a acordat sprijin şi îndrumare pentru 30 de dosare, dintre care 10 cu notificări ce au fost restituite de către A.N.R.P. pentru completare cu diferite documente şi 6 notificări ce au fost soluţionate în timpul anului. De asemenea, s-au trimis la A.N.R.P., pentru acordarea de despăgubiri, 13 dosare. În prezent, la nivelul judeţului Ialomiţa, nu mai există nici o notificare nesoluţionată, ci numai dosare în curs de completare. În anul 2009, pe rolul instanţelor de judecată la nivelul judeţului Ialomiţa în care sunt părţi Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Ialomiţa şi Instituţia Prefectului – judeţul Ialomiţa, s-au înregistrat 170 dosare noi, din care 46 au avut ca obiect constatarea nulităţii absolute a unor titluri de proprietate, 31 au vizat modificarea unor titluri de proprietate, 16 dosare au avut ca obiect obligaţia de a face, iar celelalte au vizat alte solicitări.

Peste 8.500 de paşapoarte, eliberate anul trecut

8.551 de ialomiţeni au primit paşaport în 2009, din care 3.878  în regim de urgenţă (45%), pentru care s-a încasat taxa de urgenţă, respectiv tariful suplimentar în valoare totală de 387.800 lei. Cel puţin asta reiese din raportul de activitate al Instituţiei Prefectului pe anul trecut. Până la trecerea la noul tip de paşaport, prin ghişeele unice Urziceni şi Feteşti s-au  eliberat  paşapoartele în termen de 7 zile de la data depunerii cererii la formaţiune. Au fost emise în acest fel  927 paşapoarte. Începând cu data de 5 octombrie 2009, s-a implementat sistemul de primire a cererilor pentru paşaportul temporar şi paşaportul electronic, judeţul Ialomiţa fiind al 6-lea judeţ din ţară care a introdus acest sistem. În perioada 05.10 – 31.12.2009, au fost primite 1293 de cereri, din care 205 au fost pentru paşapoarte electronice şi 1.088 paşapoarte temporare. Tot prin formaţiunile de evidenţă a persoanelor au fost primite 20 de cereri de restabilire a domiciliului în România. De asemenea, pentru un număr de 48 de persoane s-a aplicat menţiunea de restrângere a dreptului la libera circulaţie în state membre ale Uniunii Europene, iar pentru 121 cetăţeni din state cu care România are acorduri de readmisie, s-au efectuat verificări şi s-au operat în evidenţe, la rubrica „observaţii”, menţiunile corespunzătoare. Totodată, în conformitate cu Codul de Procedură Penală, s-a operat în baza de date suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie pentru un număr de 242 persoane, din care 75 cu mandate de executare a pedepsei cu închisoare şi 37 de cazuri de  urmărire generală ca urmare a săvârşirii unor fapte penale, în alte 128 de cazuri fiind instituite măsuri preventive.

2.750 de ialomiţeni, şoferi cu acte în regulă

În anul 2009, au fost programaţi pentru susţinerea examenului în vederea obţinerii permisului de conducere 16.420 de candidaţi. Dintre aceştia, 4.998 au fost declaraţi admişi la proba teoretică, iar 7.753 au fost declaraţi respinşi. Traseul a fost susţinut de 4.853 de candidaţi, 3.992 fiind declaraţi admişi, iar 1.461 fiind declaraţi respinşi. Compartimentul evidenţă permise de conducere a eliberat, în anul 2009, 7.509 de permise de conducere din care 2.744 ca  urmare a obţinerii unui permis nou de conducere, 400 cu adăugare de categorii, iar 4.365 ca urmare a preschimbării permisului de conducere. Acelaşi compartiment a preschimbat 35 de permise străine cu permise româneşti. Cât priveşte respectarea legalităţii la executarea activităţii de înmatriculare a vehiculelor, cât şi reducerea perioadei de aşteptare de către cetăţeni, lucrătorii compartimentului  evidenţa auto şi certificate de înmatriculare au primit documente şi au eliberat 6.211 certificate de înmatriculare, au efectuat 3.692 de radieri din evidenţă si au eliberat 1.770 de autorizaţii provizorii de circulaţie.

Instituţia Prefectului, parte, în 2009-2010, în 11 dosare în contencios administrativ!

Conform raportului de activitate al Instituţiei Prefectului pe 2009, situaţia acţiunilor în contencios administrativ arată că prefectul judeţului Ialomiţa a apelat la instanţă în 11 cazuri.

Concret, la Consiliul Local Bucu, s-a solicitat anularea parţială a H.C.L. nr.34/2008,  nr.9/2009 şi anularea H.C.L. nr.7/2009.  Actele administrative menţionate vizează anularea unor taxe speciale introduse de Consiliul Local Bucu, cu încălcarea prevederilor Codului fiscal (taxa pentru parcarea autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone pe spaţii aparţinând domeniului public, taxa pentru tranzitul zonei de acces (intrare) în Baza siloz Bucu (Cargill) pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone,  taxa pentru eliberarea certificatului pentru atestarea ca proprietar, etc). Prin sentinţa nr.379/F/30.04.2009, Tribunalul Ialomiţa a admis acţiunea prefectului judeţului Ialomiţa. Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul formulat de Consiliul Local Bucu, fiind menţinută sentinţa instanţei de fond.

La Consiliul Local Urziceni, s-a solicitat obligarea autorităţii deliberative la emiterea unei hotărâri prin care să se constate încetarea de drept a mandatelor de consilier local al d-nei Savelciuc Stela şi al d-lui Stanciu Cosmin Marius, consilieri locali excluşi din partidul pe ale cărui liste au candidat, precum şi anularea Hotărârilor Consiliului Local Urziceni nr.11-13/26.03.2009, 15-18/26.03.2009, 20/26.03.2009, respectiv nr.21-39/06.04.2009. Tribunalul Ialomiţa a admis acţiunea prefectului judeţului Ialomiţa. Consiliul Local Urziceni a atacat cu recurs sentinţa instanţei de fond. Primul termen la Curtea de Apel Bucureşti a fost 28.01.2009.

În ceea ce priveşte Consiliul Local Maia, s-a solicitat  obligarea Consiliului Local Maia la emiterea unei hotărâri  prin care să constate încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Paraschiv Dorel, consilier local exclus din partidul pe ale cărui liste a candidat. Cererea prefectului judeţului Ialomiţa a rămas lipsită de obiect, întrucât Consiliul Local Maia a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Paraschiv Dorel. De asemenea, tot la Maia, s-a solicitat  anularea Hotărârilor Consiliului Local nr.21,22/16.06.2009 privind eliberarea din funcţie a viceprimarului localităţii Maia şi numirea noului viceprimar. Tribunalul Ialomiţa a admis acţiunea prefectului judeţului Ialomiţa, anulând cele două acte administrative.

La Consiliul Local Stelnica, s-a solicitat anularea Hotărârii Consiliului Local al comunei Stelnica nr. 13/31.03.2009, în ceea ce priveşte desfiinţarea a 4 posturi de personal contractual şi respingerea transformării a 3 posturi de personal contractual în funcţii publice. Tribunalul Ialomiţa a admis acţiunea prefectului judeţului Ialomiţa, anulând actul administrativ. Consiliul Local Stelnica a atacat cu recurs sentinţa instanţei de fond. Primul termen la Curtea de Apel Bucureşti a fost 21.01.2009.

Consiliul Local Traian: s-a solicitat dizolvarea acestuia. Dosarul este suspendat la momentul actual până la soluţionarea irevocabilă a unei cauze similare. În acest sens, la data de 07.12.2009, Curtea de Apel Bucureşti a constatat dizolvarea Consiliului Local Traian. Tot la Traian s-a solicitat anularea Hotărârilor Consiliului Local nr.2/19.06.2009, privind validarea mandatului unui consilier local, respectiv nr.3/29.09.2009, privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Tribunalul Ialomiţa a admis cererile prefectului judeţului Ialomiţa.

În ceea ce priveşte Primăria Amara, s-a solicitat anularea Dispoziţiei Primarului nr.270/25.03.2009, privind acordarea sporului lunar de dificultate salariaţilor membri în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Amara pentru anul 2009. Tribunalul Ialomiţa a admis cererea prefectului judeţului Ialomiţa. Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul formulat de primarul oraşului Amara, fiind menţinută sentinţa instanţei de fond.

La Consiliul Local Ţăndărei, s-a solicitat anularea Hotărârilor Consiliului Local nr.28, 29/30.04.2009, privind stabilirea preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu apă, respectiv la serviciul de epurare apă menajeră. Tribunalul Ialomiţa a admis acţiunea prefectului judeţului Ialomiţa.

Tot la Ţăndărei s-a solicitat anularea Hotărârii Consiliului Local nr.50/2009, privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a unei suprafeţe de 45,5 mp teren intravilan. Dosarul se află în curs de soluţionare la Tribunalul Ialomiţa.

Ultimul, dar nu cel din urmă, Consiliul Local Sudiţi. Aici, s-a solicitat anularea Hotărârii Consiliului Local nr.35/29.09.2009, privind încetarea mandatului unui consilier local. Dosarul se află în curs de soluţionare la Tribunalul Ialomiţa.

Cristi ŞUCA

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.