GAL Danubius Ialomița-Brăila lansează apelul de selecție pentru Măsura M2/1A, „Crearea de grupuri operationale in teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”

0

Sesiunea 1 2020
 Data lansării apelului de selecție – 10.12.2020;
 Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M2/1A „Crearea de grupuri operationale in teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”.
Categoriile de beneficiari eligibili:
 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile ulterioare);
 Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)
 Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 246/2005);
 Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare)
 Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;
 Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor proiectului.
Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 200.000 de euro;
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 de euro;
 Data limită de depunere a proiectelor – 23.12.2020;
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectelevor putea fi depuse la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila situat în Oraş Ţăndărei, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomiţa, în intervalul orar afisat pe site-ul www.igal.ro .
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M2/1A sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M2/1A, disponibil pe site-ul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila www.igal.ro .
Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului apel de selecție în formă fizică, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila din Oraşul Ţăndărei, Județ Ialomița, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.
Date de contact:
Mail: office@igal.ro sau galdanubius@yahoo.com;
Site: www.igal.ro;
Telefon: 0752.449.463 – Președinte si Reprezentant Legal – Dumitrescu Raluca Giorgiana.
 Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M2/1A, ne puteți vizita la sediul Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila din Orasul Tandarei, Judet Ialomita, Sos. Bucuresti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.