Finanțare prin Măsura M3/2A „Consolidarea sectorului Agro-alimentar în teritoriul GAL Naparis”

0

Măsura M3/2A „Consolidarea sectorului Agro-alimentar în teritoriul GAL Naparis” urmărește Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor ca prioritate principală și ca priorități secundare, promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură, promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
Măsura are o alocare financiară de 201.213 Euro.
Până în prezent au fost deschise două apeluri de selecție, depuse cinci cereri de finanțare din care două cereri de finanțare selectate, două cereri de finanțare neeligibile și o cerere de finanțare aflată în evaluare la GAL NAPARIS.
AGRO ALDOR SRL, prin reprezentant legal Borș Dorin, a semnat contractul de finanțare în data de 11.12.2018 și este primul beneficiar privat care a finalizat implementarea proiectului.
Valoarea eligibilă a cererii de finanțare “Modernizarea exploatatiei agricole la SC AGRO ALDOR SRL” este de 82.180 Euro iar suma admisă la plată este de 80.421,49 Euro, suma respinsă la plată fiind compusă din diferența cursului euro.
Beneficiarul a achiziționat un tractor, o semănătoare, un plug și o remorcă, utilaje absolut necesare exploatației agricole în suăprafață de 114,44 ha pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, reducerii costurilor de producție și introducerea de noi tehnologii performante, realizându-se astfel rentabilizarea activității de producție.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.