7 focare de pestă porcină africană în județul Ialomița

0

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre situația referitoare la pesta porcină africană în județul Ialomița.
Astfel la data de 23.07.2021, pe raza județului Ialomița, sunt declarate un număr de 7 focare de boală, toate în exploatații nonprofesionale, după cum urmează:
– localitatea Armășești – 3 focare;
– localitatea Nenișori – 3 focare;
– localitatea Patru Frați – 1 focar;

De asemenea pe parcursul anului 2021 au mai fost declarate patru focare de boală, în localitățile Urziceni, Coșereni, Dridu Snagov și Făcăieni, focare stinse oficial la data prezentului comunicat de presă.
Ultimul focar de boală, în exploatații nonprofesionale, a fost confirmat în data de 23.07.2021.
D.S.V.S.A. Ialomița depune eforturi pentru prevenirea extinderii bolii pe teritoriul județului, principalele măsuri întreprinse fiind următoarele:
– afișarea, în toate localitățile județului, de materiale informative ce conțin principalele măsuri ce trebuie respectate de crescători pentru prevenirea apariției bolii;
– consilierea unui număr de cel puțin zece proprietari pe lună, din localiate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți
– emiterea periodică a unor comunicate de presă ce conțin informații la zi cu privire la evoluția bolii, localitățile afectate și măsurile principale care trebuiesc respectate de crescători;
– asigurarea permanenței pentru a răspunde oricărei solicitări a crescătorilor de porcine, în cazul observării primelor semne de boală sau a înregistrării de mortalități la porcine;
– aplicarea imediată, încă din faza de suspicionare a bolii, a măsurilor prevăzute de legislația în vigoare (punerea exploatațiilor sub supraveghere oficială, eutanasierea animalelor afectate de boală, ecarisarea acestora conform prevederilor legale, dezinfecția exploatațiilor afectate);
– verificare perioadică a exploatațiilor nonprofesionale considerate cu risc major în apariția bolii (cantoane, stâne, exploatații situate la marginea localităților, etc.).
În ciuda tuturor eforturilor depuse se constată că reapariția bolii pe teritoriul județului și ulterior extinderea focarelor de boală are ca principală cauză nerespectarea, de către crescătorii din gospodăriile populației, a regulilor minime de biosecuritate și a normelor sanitare veterinare ce reglementează comerțul cu porcine, în urma anchetelor epidemiologice efectuate în focarele de boală identificându-se următoarele neconformități:
– ascunderea de proprietari apariției primelor semne de boală;
– vânzarea și cumpărarea de animale fără documente sanitare veterinare, nefiind astfel posibilă stabilirea trasabilității acestor animale și dacă ele provin din zone cu restricții de pe raza altor județe;
– efectuarea de tratamente medicamentoase, injectabil, cu persoane neautorizate asupra animalelor ce prezentau semne de boală;
– hrănirea animalelor cu furaje recoltate din imediata apropiere a zonelor împădurite sau a zonelor în care au fost observați mistreți;
– nerespectarea regulilor minime de biosecuritate la nivelul exploatațiilor (utilizarea comună a îmbrăcămintei și încălțămintei atât pe strada cât și atunci când se intra în adăpostul porcinelor, vizitarea altor exploatații cu porcine, vizitarea zonelor împădurite etc.).
În focarele de boală din anul 2021, au existat un număr total de 84 porcine afectate dintre care 27 porcine moarte și 57 porcine eutanasiate. Toate cadavrele au fost ecarisate prin incinerare în unități autorizate sanitar-veterinar.
Subliniem faptul că fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, în special a crescătorilor de porci, apariția unor noi focare de boală nu poate fi stopată, fapt ce va duce la pagube economice importante atât în sectorul industrial cât și în cel gospodăresc.
D.S.V.S.A. Ialomița reamintește crescătorilor de suine principalele măsuri care pot preveni extinderea bolii la nivelul județului:
 în toate localitățile toți porcii trebuie ținuți în adăposturi amenajate astfel încât să fie evitat contactul cu alte porcine sau cu porcii mistreți; circulația porcinelor în aceste localități este interzisă;
 achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană;
 porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să figureze în BND pe exploatația respectivă;
 înainte de achiziționare vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare;
 transportul porcinelor se va realiza cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, care în prealabil vor fi dezinfectate;
 la sosirea porcinelor în exploatații cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar oficial de la Circumscripția Sanitară Veterinară Arondată, pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine;
 asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă;
 este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă;
 este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine;
 este strict interzisă vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;
 periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;
 se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;
 porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;
 este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;
 anunțarea imediată a pierderii crotaliilor, a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor sau in cazul observării la nivelul localității a comercianților ilegali de animale la D.S.V.S.A. Ialomița ( telefon 0243/232069, medic veterinar oficial, medic veterinar de liberă practică, consiliile locale).
Totodată D.S.V.S.A. Ialomița vă informează că achiziționarea de suine de la persoane necunoscute, fără documente sanitare veterinare reprezintă un risc major de reapariție a Pestei Porcine Africane în județul Ialomița, în acest caz proprietarii de animale putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.
Compartimentul comunicare din cadrul DSVSA IALOMIȚA

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.