ANUNŢ privind atribuirea de locuri de parcare de reședință în Municipiul Slobozia

2

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 61/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă în Municipiul Slobozia şi a propunerilor Comisiei de inventariere, în luna APRILIE 2019 se vor organiza sesiuni de atribuire a locurilor de parcare rămase neocupate, aferente blocurilor situate în Municipiul Slobozia.
Atribuirea locurilor de parcare va fi realizată de Comisia desemnată prin Hotărârea Consiliului Local, LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SLOBOZIA, conform următoarei planificări:
11.04.2019
ORA 15:00 – ZONA LIC. DE ARTE – M. EMINESCU – DOROBANŢI – MB-uri;
ORA 16:00 – ZONA CUZA VODĂ – ȘTEFAN CEL MARE – VIILOR;
ORA 17:00 – M. SADOVEANU – PIAŢĂ – C.D. GHEREA.
Ora 15:00 / 11.04.2019 – ZONA LIC. DE ARTE – M. EMINESCU – DOROBANŢI – MB-uri
 Blocurile Z, MB1 MB2, MB3, MB4, MB5, MB6, MB7, MB8, MB9, MB10, MB11, MB12, MB13, MB14, MB15, MB16, MB17, MB18, MB19, MB20, 20, 22, 25, 30, 32, 34, după cum urmează:
• Bloc 25 – 1 loc (Parcarea 78 – Parcare lângă gard sediu Raja,V.Alecsandri)
• Bloc Z – 2 locuri (Parcare 1 – vis-a-vis de blocul Z);
– 3 locuri (Parcare 32 – spate bloc Z);
• Blocuri MB1, MB2, MB3, MB4 – 7 locuri (Parcare 32 – spate bloc MB4, lângă garaje);
• Blocuri MB4, MB5 – 1 loc (Parcare 34 – interior, între cele două blocuri);
• Blocuri MB6, MB7 – 4 locuri (Parcare 291 – spate bloc MB6);
• Bloc MB8 – 1 loc (Parcare 39 – lateral bloc MB8, Sc. A);
• Blocuri MB9, MB10 – 2 locuri (Parcare 38 – între blocurile MB9, MB10);
– 1 loc (Parcarea 37 – Parcare spate MB9, M.Eminescu);
• Bloc MB10, MB11, MB12, MB13 – 8 locuri (Parcare 43 – spate bloc MB11);
• Bloc MB11, MB12 – 1 loc (Parcare 41 – lângă Centrala electrică);
• Bloc MB11, MB13 – 1 loc (Parcare 42 – Parcare lângă piaţă, fata bl.MB13-M.Basarab);
• Bloc MB14, MB15, 20, 22 – 2 locuri (Parcare 44 – Parcare zona MB14, MB15,
bl.20, bl.22- M.Basarab);
• Blocuri MB16, MB17 – 1 loc (Parcare 100 – parcare nouă MB16, MB17, M.Eminescu);
• Blocuri 30, 32, 34, MB17, MB18 – 2 locuri (Parcare 46 – între blocuri);
• Blocuri 30, 32, 34, MB18, MB 19 – 3 locuri (Parcarea 292 – lateral MB19);
• Blocuri MB18, MB19, 32, 34 – 1 loc (Parcare 49 – Parcare spate bl.MB19-M.Basarab);
• Blocul MB20 – 1 loc ( Parcarea 47 – Parcare zona MB20, M.Basarab).

 Blocurile 5, 7, 9, 34, 36, 44, 46, 48, 15, 17, 19, 21, 23, 50, 52, 54, 56, 58, 25, 27, 29, 31, 60, 62, 64, 66, 33, 35, 37, 39, 41, 43, după cum urmează:

• Blocuri 5, 7, 9, 34, 36 – 1 loc (Parcare 70 – interior blocuri 34, 36, 5, 7, 9);
• Blocuri 44, 46, 48, 15, 17 – 3 locuri (Parcare 67 – spate blocuri 44, 46, 48);
– 8 locuri (Parcare 66 – spate blocuri 15, 17);
• Bloc 15, 17 – 4 locuri (Parcare 68 – faţă bloc 17, sc. A);
• Bloc 19, 21 – 1 locuri (Parcare 65 – faţă bloc 19, sc. A);
• Blocuri 19, 21, 23, 50, 52 – 6 locuri (Parcare 59 – spate blocuri 50, 52);
• Bloc 50, 52, 54 – 16 locuri (Parcare 63 – faţă bloc 52, pe b-dul Nicolae Bălcescu);
• Bloc 19, 21, 23, – 7 locuri (Parcare 69 – faţă bloc 23, pe b-dul Nicolae Bălcescu);
• Bloc 25, 54, 56 – 18 locuri (Parcare 63bis – lateral bloc 54, pe b-dul Nicolae Bălcescu);
• Bloc 24, 27 – 9 locuri (Parcarea 54 – Parcare la b-dul N.Balcescu, bl.25)
• Blocuri 54, 56, 58 – 12 locuri (Parcare 60 – în spate blocuri 54, 56);
• Bloc 58 – 1 locuri (Parcare 62 – faţă bloc 58);
• Bloc 25, 27, 29, 31 – 8 locuri (Parcare 61 – spate bloc 25, 27);
• Blocuri 29, 31, 60, 62 – 2 locuri (Parcare 56 – lateral bloc 31);
• Bloc 60, 62 – 5 locuri (Parcare 52 – lateral bloc 60);
• Blocuri 60, 62, 64, 66, 30, 35, 37 – 16 locuri (Parcare 55 – spate blocuri, în alveolă);
• Bloc 43 – 2 locuri (Parcare 50 – față bloc 43).
Ora 16:00 / 11.04.2019 – ZONA CUZA VODĂ – ȘTEFAN CEL MARE – VIILOR

 Blocurile I1, I2, I3, I4, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, BN1, BN2, BN3, BN5, BN7, BN8, 1A, 1B, 1(Cuza Vodă), 2(Cuza Vodă), 3, MV1, MV2, 8, 10, 1, 2(Mircea cel Bătrân), 4 (Cuza Vodă), 4(Miron Costin), 1(Mircea cel Bătrân), 12 B, 15A, 15B, 17, 19, 2(Miron Costin), Rovine după cum urmează:

• Blocuri I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10
– 1 loc (Parcare 23 – Parcare după centrala termică, bl.I, Cosminului);
– 1 loc (Parcare 26 – în fața porții, la ghenă);
– 1 loc (Parcare 27 – Parcare vis-a-vis de şcoala nr.2, bl-I-uri, Cosminului);
• Blocuri BN1, BN2, BN3, BN5, BN7, BN8 – 5 locuri (Parcare 28 – interior blocuri);
• Blocuri BN1, BN8, 1A – 5 locuri (Parcare 29 – pe str. Tudor Vladimirescu);
• Bloc 1A, 1B – 9 locuri (Parcare 30 – spate bloc 1A);
• Blocuri 1, 2, 3, MV1 – 5 locuri (Parcare 113 – spate bloc 2);
– 4 locuri (Parcare 114 – față OGA);
• Blocuri MV1, MV2, 8, 10 – 11 locuri (Parcare 31 – spate bloc MV2);
• Blocuri 1, 2, 12B – 1loc ( Parcarea 112 – Parcare acoperită bl1,Mircea cel Batrân);
• Blocuri 1, 2, 4, 12B – 2 locuri (Parcare 109 – lateral bloc 2);
– 2 locuri (Parcare 110 – între garaje și loc joacă);
• Blocuri 15A, 15B, 17, 19 – 2 locuri (Parcare 105 – spate blocuri);
• Blocuri 1, 2, 4 – 1 loc (Parcare 104 – Parcare spate CT bl.4 M.Costin şi Bl.2 M.Costin).

 Blocurile1B, 1C, 1D, 1K, 1L, 1P, 1R, J1, J2, L1, L2, L3, L4, L5, 1, 3, 5, 7, M1, M2, M3, M4, N1, N2, N3, N4, după cum urmează:
• Blocuri 1B, 1C – 1 loc (Parcare 123 – lângă CT și loc de joacă)
• Bloc 1L, J1, J2 – 5 locuri (Parcare 122 – spate sala de sport Sc. Nr. 2);
• Bloc 1L, 1N, 1P, J2 – 1 loc (Parcare 121 – Parcare în faţă bl.1L – str.Lujerului);
• Bloc 1N, 1P – 1 loc (Parcare 120 –Parcare bl.1N-1P Constructorilor);
• Bloc 1J, – 1 loc (Parcare 118 – Parcare faţă bl.1J, Al.Lujerului);
• Bloc K3, L1, 1R, 1K – 2 locuri (Parcare 117 – Parcare faţă fostă casierie ENEL, Al.Lujerului);
• Bloc 1K, 1J, L1, L2, L3 – 3 locuri (Parcare 116 – Parcare vis-a-vis bl.L-uri, M.Basarab);
• Blocuri 1, 3, 5, 7 – 30 de locuri (Parcare 97 – în spatele blocurilor);
• Blocuri M1, M2, M3, M4 – 3 locuri (Parcare 96 – în spatele blocurilor);
• Blocuri N1, N2, N3, N4 – 9 locuri (Parcare 95 – în spatele blocurilor).
• Blocuri N1, N2, N3, N4, M1, M2, M3, M4 – 14 locuri – (Parcarea 94 – Parcare b-dul Stefan cel Mare, bl. M1, M2, M3, M4, N1, N2, N3, N4).

 Blocurile O1, O2, O3 P1, P2, P3, R1, R2, S2, S3, S4, S5, după cum urmează:
• Blocuri O1, O2, P1, P2, R1, R2 – 2 locuri (Parcare 93 – Parcare intrare din b-dul Ştefan cel Mare lângă C.E. (P1, O2, R2, O1);
• Blocuri O3, P3, – 1 loc(Parcare 92 – Parcare bl.P3-O3 în triunghi, str.Viilor);
• Blocuri S2, S3, S4, S5 – 1 loc (Parcare 81 – Parcare bl.S3 la str.Viilor);

  • 2 locuri (Parcare 82 – spate bloc S3-Ştefan cel Mare).

ORA 17:00 / 11.04.2019 – M. SADOVEANU – PIAŢĂ – C.D. GHEREA

 Blocurile B23, B25, I1, I9, B21, B1-37, B38, B31, B33, B34. B1-34, B35, B36, după cum urmează:

• Blocuri B23, B25 – 7 locuri (Parcare 270 – parcare lateral vilă);
• Blocuri I1, I9, B21 – 2 locuri (Parcare 265 – în spatele blocului I9);
• Blocurile B18, B24, B42, I3 – 1 loc (Parcare 271 – Parcare lateral bl.B24, al.Crinilor – Ialomiţei);
• Blocuri B1-37, B38, B31, B33 – 1 loc (Parcare 275 – între bl. B1-37 și B33);
• Bloc B33, B34 – 4 locuri (Parcare 277 – parcare pe strada Sudului);
• Bloc B34, B1-34, B35, B36 – 1 loc (Parcarea 296 bis – lateral B35);
– 21 locuri (Parcarea 297 – spate bloc B35).

 Blocurile A5, A6, B8, B9, B1, B2, J1, J3, B3, B4, B26, după cum urmează:
• Blocuri J1, J3, B1, B3 – 8 locuri (Parcarea 264 – capat bloc J1);
• Blocuri B1, B2 – 9 locuri (Parcare 263 – față bloc B1);
• Blocuri J3, B2, B4, B26 – 14 locuri (Parcare 261 – spate bloc B4);
– 9 locuri (Parcare 262 – lateral bloc B4);
• Blocuri B6, B3, B26 – 1 loc (Parcarea 252 – Parcare în faţă bl.B26, str.Pieţii);
• Blocuri B6, B7, B10 – 7 locuri (Parcare 295 – Parcare intre b.B7 si B10, str Pietii);
• Bloc A5 – 2 locuri (Parcare 260 – lateral bloc B1, sc. C);
• Bloc A6, B8, B9 – 2 locuri (Parcare 257 – lateral bloc A6, Parcare 258 – față bloc B9, sc. A);

 Blocurile D2, F6, B13, B16, B5, B11, G8, B12, B15, H1, G7, B27, B7, B10, după cum urmează:
• Blocuri D1, D2, F6 – 5 locuri (Parcare 250 – lateral loc joacă);
• Blocuri B13, B12, B16 – 3 locuri (Parcare 251 – lângă spălătorie);
• Blocuri B5, B6 B11, G8, B12, B15 – 6 locuri (Parcare 281 – în spate DGASPC);
• Blocuri H1 (sc.A și B), B27 G8, B15 – 5 locuri (Parcare 282 – în fața bl. H1, sc.A);
• Blocuri H1 (sc. C și D), B27 – 1 loc (Parcare 253 – față bloc H1, sc. C și D);
• Blocuri H1(sc. E și F), G7, B36 – 8 locuri (Parcare 254 – față bloc H1, sc. E);
• Blocuri G7, B27 – 4 locuri (Parcare 255 – între blocurile G7 și B27);

În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie din luna APRILIE 2019, solicitanţii vor depune la sediul Primăriei municipiului Slobozia – Compartiment Relaţii cu Publicul, până la data de 08.04.2019, ora 16,00 , următoarele documente:

  1. Cerere;
  2. Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I., actul de proprietate a apartamentului (vânzare cumpărare, donaţie, etc.);
  3. Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă. Dreptul de folosinţă al autovehiculului va fi dovedit cu: contract de leasing, contract de comodat;
  4. Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj pe teritoriul administrativ al Municipiului Slobozia, indiferent că este situat pe domeniul public sau privat municipal sau pe terenul unor persoane fizice sau juridice;
  5. Certificat de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente din care să rezulte achitarea la zi a datoriilor către bugetul local.

În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă Asociaţiei de proprietari/locatari este mai mare sau egal cu numărul solicitanţilor admişi la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, stabilit prin HCL nr. 61/2018.
În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă Asociaţiei de proprietari/locatari este mai mic decât numărul de solicitanţi, atribuirea locurilor se va face prin licitaţie publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte.
Informaţii suplimentare referitoare la: condiţiile de participare la procedura de atribuire a locurilor de parcare în Municipiul Slobozia, datele de identificare, amplasamentul fiecărui spaţiu public cu destinaţia de parcare, precum şi numărul de locuri de parcare pot fi găsite pe site-ul www.sloboziail.ro, în secţiunea „Consiliului Local – Hotărâri”(a se vedea HCL nr. 61/2018), rubrica Anunţuri/Parcări.

2 comentarii

  1. Se fac manevre ca de obicei. Se țin locuri de parcare pentru oameni politici, fără sa se plătească taxa anuală. Sunt mașini cu numere de inmatriculare la alte adrese decât cele în care parchează. Sunt persoane care dețin fără drept câte două locuri de parcare, iar alții nu au nici unul. Ce face D. G. A. ul? Umblă după cai verzi pe pereți. Sa verifice Primăriile pline de corupție!!!!!!

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.