APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT, MĂSURA M5/6A: „Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”

0

Sesiunea 1/2018

– Data lansării apelului de selecție – 09.02.2018;

– Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M5/6A „Crearea de noi activităţi ne-agricole în teritoriul GAL Danubius Ialomiţa-Brăila”.

Categoriile de beneficiari eligibili:

– Persoană fizică autorizată ‐înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările șicompletările ulterioare;

– Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;

– Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;

– Societate în nume colectiv – SNC ‐ înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Societate în comandită simplă – SCS ‐ înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate pe acţiuni – SA ‐ înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

– Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură cu modificările şi completările ulterioare;

– Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;

– Cooperativă agricolă de grad 13 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 120.000 de euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000 de euro;

– Data limită de depunere a proiectelor – 16.03.2018;

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor putea fi depuse la sediul Asociatiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila situat în Oraş Ţăndărei, Şos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomiţa, în intervalul orar 14:00 – 20:00 în zilele de Luni ăi Miercuri şi între orele 08:00 – 14:00 în zilele de Marţi şi Vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M5/6A sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M5/6A, disponibil pe site-ul Asociației GAL Danubius Ialomița-Brăila www.igal.ro .

Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului apel de selecție în formă fizică, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila din Oraşul Ţăndărei, Judeţ Ialomiţa, Şos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

Date de contact: Mail: office@igal.ro sau galdanubius@yahoo.com; Site: www.igal.ro; Telefon: 0752.449.463 – Președinte şi Reprezentant Legal – Dumitrescu Raluca Giorgiana.

Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M5/6A, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila din Oraşul Ţăndărei, Judeţ Ialomiţa, Şos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

Lăsați un mesaj

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.