Comunicat de presă AJFP Ialomița

0

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că a fost publicată Legea 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale.
Astfel, prin acest act normativ se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/ reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a legii, organul fiscal nu va mai emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reconsiderare/reîncadrare pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015;
Totodată se anulează din oficiu de către organul fiscal competent contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei legi şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal nu va mai emite o astfel de decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura acestora pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei legi. Aceste prevederi sunt aplicabile şi persoanelor care nu realizează venituri şi pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe ţară.
Anularea obligaţiilor fiscale din oficiu de către organul fiscal competent se face prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.
GHEORGHE DOROBĂŢ, SEF AJFP IALOMIŢA

Lăsați un mesaj