COMUNICAT DE PRESĂ DGFP Ialomita

1

Direcţia Generala a Finantelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că a fost publicat Ordinul nr. 1.013/2013, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici.
Astfel, societăţile care au avut o cifra de afaceri mai mare de 220 mii lei în primul semestru, au obligaţia depunerii raportărilor contabile până cel târziu vineri, 16 august 2013.
Nu au obligaţia depunerii acestor raportări contabile firmele care:
– nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 30 iunie 2013;
– în tot semestrul I din 2013 s-au aflat in inactivitate temporara;
– se află în curs de lichidare;
– s-au înfiinţat în cursul anului 2013.
Depunerea raportărilor semestriale se poate face atât în format electronic pe portalul www.e-guvernare.ro având ataşată semnătura electronică extinsă, cât şi la ghişeele administraţiilor financiare teritoriale.
Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2013 conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit de administraţiile financiare sau poate fi descărcat de pe portalul MFP, de la adresa www.mfinante.ro .
Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, în condiţiile prevăzute de ordinul menţionat mai sus, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, Direcţia Generală a Finantelor Publice a judeţului Ialomiţa, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa, Compartimentul de Presă

1 comentariu

 1. informatie eronata : …..”Direcţia Generala a Finantelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că a fost publicat Ordinul nr. 1.013/2013, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici.
  Astfel, societăţile care au avut o cifra de afaceri mai mare de 220 mii lei în primul …..semestru……, au obligaţia depunerii raportărilor contabile până cel târziu vineri, 16 august 2013. “…..

  CONFORM OMF 1013/2013….. texe integral

  Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455, din 24 iulie 2013.

  (P) Muste, viespi, gandaci de bucatarie, furnici, gandaci, tantari, capuse. Scapa de ele. Servicii dezinsectie

  Autor AvocatNet.ro

  Dimensiune text
  print ym Articol interesant (0)

  In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

  viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite prezentul ordin.

  Art. 1. – Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2. – (1) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei
  (2) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica, de asemenea, societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei
  (3) Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2013, incadrarea in criteriul prevazut la alin. (1) si (2) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  (4) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite in intelesul acestuia entitati.

  Art. 3. – Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile prezentului ordin se aplica si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European verifica incadrarea in criteriul prevazut la art. 2 pe baza indicatorilor determinati conform raportarii anuale la 31 decembrie 2012.

  Art. 4. – Operatorii economici prevazuti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, vor asigura si respectarea prevederilor acesteia.

  Art. 5. – Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2013 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare si reasigurare, pentru domeniul pensiilor private si pentru domeniul pietei de capital.

  Art. 6. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
  – art. IV din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010,
  – ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012.

  Art. 7. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu

  Bucuresti, 18 iulie 2013.
  Nr. 1.013.

Lăsați un mesaj

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.