Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice vacante la Primăria Municipiului Urziceni

1

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice vacante dupa cum urmeaza : 1.Inspector clasa I grad profesional principal functie publica de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Directia tehnica -compartiment investitii si pentru proiecte cu finantare internationale, autoritatea de autorizare transport public Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de execuţie sunt: • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti cu domeniul de licenţa:inginerie civilă, construcţii, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole, cai ferate, drumuri si poduri, inginerie urbană şi dezvoltare regională, studii economice cu domeniul de licenţă: economie generală, contabilitate , management, sau studii juridice cu domeniul de licenţă drept. • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului: -Proba scrisă se va desfăşura în data de 05.09.2016, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Urziceni; – proba interviu se va desfăşura pe data de 07.09.2016 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Urziceni; 2. Director executiv grad II funcţie publică de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Poliţia Locală Urziceni . Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de conducere sunt: • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul ştiinţe juridice sau ştiinţe economice; • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 3 ani; • studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administraţiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţie publice. Concursul se va organiza conform calendarului: -Proba scrisă se va desfăşura în data de 05.09.2016, ora 13,00 la sediul Primăriei Municipiului Urziceni; – proba interviu se va desfăşura pe data de 07.09.2016 ora 13,00 la sediul Primăriei Municipiului Urziceni Condiţiile de participare la concurs; Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să indeplinesca condiţiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare. În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni camera nr.12 din str. Calea Bucureşti nr.104. Locul concursului:sediul Primăriei Municipiului Urziceni str. Calea Bucureşti nr.104 in sala de şedinţă a Consiliului Local et.1. Condiţiile de participare la concurs si bibliografia stabilită si conţinutul dosarului de concurs se afişează la avizierul Primăriei Mun Urziceni si pe site-ul instituţiei :http://www -primaria@primaria-urziceni.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243/254975, interior 14( compartiment Resurse Umane).

1 comentariu

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.