Concursul de eseuri „Bărăganul Centenar“

0

Asociația Culturală Atelierele Albe, în parteneriat cu Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Ialomița și Consiliul Județean al Elevilor Ialomița anunță lansarea concursului de eseuri „Bărăganul Centenar“.
Concursul este deschis în perioada 1 iunie–1 septembrie 2018, tuturor elevilor din județul Ialomița.
În baza art. 6.1 din Regulament, perioada de desfășurare a concursului a fost modificată după cum urmează: 1 iunie–15 septembrie.
Regulamentul concursului și formularul de înscriere pot fi obținute în mod gratuit în format electronic sau fizic, prin intermediul reprezentanților Consiliului Elevilor din teritoriu.
Concursul de eseuri „Bărăganul Centenar“ este un proiect realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Ialomița.
Organizatorul concursului
Asociația Culturală Atelierele Albe, organizație neguvernamentală legal constituită în România, CIF 35182100, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la poziția 11/2015, în baza Încheierii nr. 20/07.08.2015 pronunțată de Judecătoria Slobozia în dosarul nr. 3654/312/2015, având sediul în municipiul Slobozia, strada Rovine, numărul 10, bloc 18A, scara A, apartament 2, parter, reprezentată legal prin Cezar Popescu în calitate de președinte și
Consiliul Județean al Elevilor Ialomița, structura reprezentativă a elevilor ialomițeni, reprezentat de Bianca Ciochinaru, președinte
Organizează concursul „Bărăganul Centenar“ cu respectarea prezentului regulament așa cum este prezentat în continuare, obligatoriu pentru toți participanții la concurs. Proiectul este cofinanțat de către Consiliul Județean Ialomița
Perioada de desfășurare a concursului
Concursul „Bărăganul Centenar“ se desfășoară în perioada 1 iunie – 1 septembrie 2018.
Premiile și juriul concursului
Fondul de premiere al concursului este de 5.000 lei.
Premiul I este în valoare de 1.000 lei.
Fondul de premiere rămas necheltuit va fi distribuit în parți egale tuturor participanților cîștigători selectați de juriul concursului.
Eseurile desemnate cîștigătoare vor fi publicate într-o broșură cu un tiraj de 300 de exemplare ce vor fi distribuite în mod gratuit.
Juriul concursului este alcătuit dintr-un reprezentant al Consiliului Județean al Elevilor Ialomița, un reprezentant al Asociației Culturale Atelierele Albe și un istoric cu reputație recunoscută. Numele persoanelor ce alcătuiesc juriul vor fi făcute publice în perioada de desfășurare a concursului.
Participanții la concurs
Concursul este deschis tuturor elevilor din județul Ialomița. Calitatea de elev trebuie dovedită prin una dintre următoarele modalități: carnet de elev vizat la zi, adeverință de elev emisă de unitatea de învățămînt, declarație pe propria răspundere dată în fața unui notar public.
Pot avea calitatea de participant la concurs și echipe formate din maximum 5 elevi, dacă fiecare membru al echipei îndeplinește cerințele paragrafului anterior.
Organizatorilor și rudelor acestora le este interzis a participa la concurs.
Mecanismul de desfășurare a concursului
Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să trimită organizatorilor în perioada de desfășurare a concursului formularul de participare completat împreună cu un eseu avînd următoarele caracteristici:
eseul trebuie să fie original, scris în întregime de participant. Orice citare a unei alte opere trebuie să fie clar evidențiată și identificată.
eseul este construit pe una dintre următoarele teme: Marea Unire din 1918, monumente istorice, mărturii ale veteranilor de război. Legătura dintre tema aleasă și județul Ialomița este obligatorie.
eseul are între 500 și 1.000 de cuvinte și este însoțit de un rezumat de 1-2 paragrafe.
Eseul, însoțit de formularul de participare, poate fi trimis în format electronic la adresa de email contact@atelierelealbe.eu sau în mod fizic la următoarea adresa:
Asociația Culturală Atelierele Albe
str. Rovine, nr. 10, bl. 18A, sc. A, ap. 2, parter
Slobozia, 920084, Ialomița
Participarea la concurs implică acordul participantului ca numele său precum și eseul trimis să fie folosit în mod gratuit de către organizatori în orice mod și în legătură cu mediatizarea concursului.
Numele participantului, unitatea de învățămînt și rezumatul eseului vor fi făcute publice pe pagina de internet http://atelierelealbe.eu și pe rețelele de socializare imediat ce eseul este primit de către organizatori, aceasta constituind confirmarea de primire.
La sfîrșitul perioadei de desfășurare a concursului, juriul stabilește eseurile cîștigătoare, lista acestora fiind făcută publică în cel mai scurt timp.
Împotriva deciziilor juriului nu se poate face contestație, acestea fiind finale.
Toți participanții la concurs sînt invitați la participe la ceremonia de premiere ce va avea loc în Slobozia, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, în data de 4 octombrie 2018.
Primirea premiului în bani este condiționată de semnătura personală a cîștigătorului în procesul verbal și de prezentarea unui act de identitate valabil. În cazul în care cîștigătorul este minor, obligația prezentării actului de identitate îi revine părintelui, respectiv tutorelui, după caz.
Clauze finale
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament prin act adițional ce va fi adus la cunoștința publicului.
Copia prezentului regulament poate fi consultată online sau, la cerere, la sediul Asociației Culturale Atelierele Albe.
Formularul de înscriere poate fi obținut în mod gratuit online sau, la cerere, prin reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor din teritoriu.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.