Condiții de angajare pentru cetățenii ucrainieni / Умови працевлаштування громадян України

0

ANOFM informează agenții economici cu privire la faptul că cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul țării noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează agenții economici cu privire la faptul că cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul țării noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic, potrivit Legii nr. 200/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.
Pentru a beneficia de toate serviciile şi măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul celor nouă luni, cetăţenii ucraineni pot cere acordarea statutului de refugiat.
După dobândirea unei forme de protecție internaţională, aceștia se pot înregistra în evidențele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă beneficiind astfel, gratuit, de măsurile de stimulare a ocupării: medierea muncii prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; informarea şi consilierea profesională prin care se oferă un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; formarea profesională; evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal etc.
Programele de formare profesională asigură, conform legii, iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă.
Serviciul Comunicare, Relații cu Pubicul și Secretariatul Consiliului de Administrație.

ANOFM інформує економічних агентів про те, що громадянам України, які хочуть працювати в нашій країні, не потрібно попередження про прийняття на роботу максимум 9 місяців у календарному році.
Національне агентство зайнятості інформує суб’єктів господарювання про те, що громадянам України, які хочуть працювати в нашій країні, не потрібен дозвіл на працевлаштування на термін не більше 9 місяців у календарному році, відповідно до Закону № 2000. 200/2020 для завершення надзвичайної постанови Уряду № 200/2020. 194/2002 про режим іноземців в Румунії та урядову постанову № 194/2002. 25/2014 щодо працевлаштування та відрядження іноземців на території Румунії та щодо зміни та доповнення деяких нормативних актів щодо режиму іноземців у Румунії.
Щоб скористатися всіма послугами та заходами, передбаченими Законом № 76/2002 про систему страхування на випадок безробіття та стимулювання працевлаштування з наступними змінами та доповненнями, протягом дев’яти місяців громадяни України можуть подати заяву на отримання статусу біженця.
Отримавши форму міжнародного захисту, вони можуть бути зареєстровані в облікових записах агентств зайнятості, таким чином, безоплатно користуючись заходами стимулювання зайнятості: посередництво в роботі шляхом з’єднання роботодавців з шукачами роботи; інформаційно-професійні консультації щодо надання комплексу послуг, які безкоштовно надаються особам, які шукають роботу, з метою надання інформації про ринок праці та розвиток зайнятості; професійне навчання; оцінка та визнання професійних навичок, отриманих у неформальній та неформальній системі тощо.
Програми професійної підготовки відповідно до законодавства забезпечують ініціацію, кваліфікацію, перекваліфікацію, вдосконалення та спеціалізацію осіб, які шукають роботу.
Комунікації, зв’язки з громадськістю та Секретаріат Ради директорів.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.