Consiliul Județean Ialomița – anunț privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița

0

1. Informații generale privind concedentul : Unitatea Administrativ Teritorială județul
Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii : obiectul concesiunii îl reprezintă
încheierea unui contract de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” bunurile constând din teren arabil și construcții identificate cu numerele cadastrale și numerele de carte funciară: 247 – CF 20213 cu suprafața de 18.691 mp, 251 – CF 20214 cu suprafața de 3.261.256 mp. Bunurile se concesionează conform O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 31.01.2023.
3. Informații privind documentația de atribuire : conform caietului de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra cost.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentului Patrimoniul Public și Privat, situat la etajul 3, camera 46, în sediul Județului Ialomița ;
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire :
Contravaloarea documentației de atribuire este de 500,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului ;
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 17.04. 2023, ora 16.30
4. Informații privind ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de
atribuire.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor :¬¬ 25.04.2023, ora 16.30
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului
Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : Oferta va fi depusă în
două exemplare conform documentației de atribuire.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 26.04.
2023, ora 14,00 la sediul județului Ialomița, parter, în sala de ședințe.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței : Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro la termenele stabilite de instanță.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării :
04.04.2023.

 

 

 

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.