Consiliul Județean Ialomița: COMUNICAT

0

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 27.11.2020, ora 12,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 17.11.2020.
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnișoarei Tudor Silica Vali;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020;
4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobare organigramei si statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița , cu modificările și completările ulterioare;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, rezultați în urma documentației – faza PT, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești-Andrășești – Gheorghe Doja -Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău ” cod SMIS 120110;
6. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225 din 19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico –economici actualizați, ce au rezultat în urma elaborării proiectului tehnic (PT), pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”- cod SMIS 119070;
8. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – cod SMIS 119070 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor legate de proiect;
10. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa ;
11. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2020- 2021;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”;
13. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”;
14. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „ Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații – Consiliul Județean Ialomița”;
15. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații – Consiliul Județean Ialomița”;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii din bugetul județului veteranilor de război cu domiciliul pe raza județului Ialomița.
III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.