CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în ședință extraordinară în data de 27.11.2020 , ora 12,00

0

Consiliul Judeţean Ialomița vă invită să participaţi la ședința ordinară care se va
desfăşura în data de 27.11.2020, ora 12.00, la Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. Aprobarea Procesului- verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare
a Consiliului Județean Ialomița din 17.11.2020.
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnișoarei Tudor Silica Vali;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului
Ialomița, pe anul 2020;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020;
4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobare organigramei si statului de funcții ale
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița , cu modificările și completările
ulterioare;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor
indicatori tehnico-economici actualizați, rezultați în urma documentației – faza PT, pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești-Andrășești –
Gheorghe Doja -Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – RevigaCocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ
Buzău ” cod SMIS 120110;
6. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Ialomița nr. 225 din 19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului
”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți
intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E,
DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” și a cheltuielilor legate de
proiect, cu modificările și completările ulterioare;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori
tehnico –economici actualizați, ce au rezultat în urma elaborării proiectului tehnic (PT),
pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de
Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”- cod SMIS 119070;
8. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.
43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și
dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” –
cod SMIS 119070 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat –
Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din
comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a
cheltuielilor legate de proiect;
10. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Ialomiţa în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Ialomiţa ;
11. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul
Ialomița, pentru anul școlar 2020- 2021;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului
de investiții „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”;
13. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului
de investiții ”Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”;
14. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului
de investiții „ Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații –
Consiliul Județean Ialomița”;
15. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului
de investiții ”Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații –
Consiliul Județean Ialomița”;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii din bugetul
județului veteranilor de război cu domiciliul pe raza județului Ialomița.
III. Diverse
Ședința este publică.
PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.