CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în ședință ordinară în data de 28.05.2021

0

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 28.05.2021, ora 11,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 27.04.2021.
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2020;
2. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
5. proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de consiliere pentru agresori Slobozia în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
6. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării în comun a concursului județean cu participare națională ,,Universul Științelor”;
8. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia, Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în vederea implementării parteneriatului educațional ”AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2022-2028” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița;
10. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiţii ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia”;
11. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ Drumuri şi Poduri S.A.;
13. proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico – militare a judeţului Ialomiţa” la nivelul anului 2021.
III. Diverse
Ședința este publică.
PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.