Cursuri de formare continuă la Casa Corpului Didactic Ialomița

0

Casa Corpului Didactic Ialomița a desfășurat în perioada septembrie-decembrie 2017 cursurile de formare continuă: ”Educație interculturală-o șansă la integrare”, ”Managementul educației nonformale”, ”Abilitarea curriculară pentru predarea disciplinei <Consiliere și orientare>”, ”Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a ”,”Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ”, ” Abilitarea profesorilor metodiști I.Ș.J.”, ”Metodologia instruirii – Abilitarea curriculară a cadrelor didactice fără studii corespunzătoare din învățământul preprimar”, ”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, ”Educația nonformală incluzivă, o altfel de educație-șanse egale pentru toți copiii”, ”Scriere proiecte Erasmus+”,”Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale”.
Cursurile au fost parcurse de 604 cadre didactice din învăţământul preuniversitar, din județul Ialomița.
Din perspectivă psihopedagogică şi pragmatică, principala provocare a fost cursul de pregătire pentru susținerea examenului de definitivat și titularizare, căci răspunde cerințelor programelor respective și a trebuit să completeze lacunele psihopedagogice din formarea iniţială, să clarifice informaţii, să dezvolte capacităţi necesare cadrelor didactice pentru înţelegerea și abordarea cu succes a subiectelor acestor examene. Cursanții au apreciat utilitatea programului ca fiind foarte importantă din perspectiva noilor strategii educaționale în contextul legislației actuale, dar mai ales în conjunctura examenelor de titularizare și definitivat, a lămuririi unor probleme de evaluare și interpretare.
Cursurile au fost considerate utile din perspectiva formării continue a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în vederea plierii profesorului pe nevoile și interesele elevilor, pentru construirea progresivă a cunoștințelor și stimularea creativității, precum și din perspectiva consolidării noțiunilor de curriculum, de proiectare școlară, teoriilor pedagogice, strategiilor didactice, metodelor didactice moderne, noţiunilor de psihopedagogie scolară, elementelor de teorie, aplicațiilor și altor cunoștințe necesare unui cadru didactic preocupat de calitatea actului de predare și a propriei formări.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.