DSVSA își restrânge activitățile până pe 31 Martie

0

În contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei cauzate de noul coronavirus COVID – 19 și pentru prevenirea infectării cu SARS CoV-2, se impune asigurarea sănătății, securității și protecției angajaților D.S.V.S.A. Ialomița și a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți să efectueze acțiunile sanitare veterinare, să emită documente de mișcare și certificate sanitare veterinare.
În acest sens, începând cu data de 16.03.2020, se suspendă, până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației, următoarele activități:
1. Efectuarea acțiunilor sanitare veterinare în conformitate cu prevederile din Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016, cu modificările și completările ulterioare, de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți.
Este permisă doar desfășurarea următoarelor activități:
 supravegherea și controlul următoarelor boli: pesta porcină clasică, pesta porcină africană, influența aviară, encefalopatiile spongiforme transmisibile;
 asigurarea urgențelor medicale veterinare și problemele privind bunăstarea animalelor în exploatațiile nonprofesionale și exploatațiile comerciale pentru toate speciile de animale;
 certificarea animalelor în vederea abatorizării;
 certificarea animalelor în vederea efectuării activităților comerciale pe teritoriul României și, la solicitarea expresă a operatorilor, certificarea animalelor, pentru efectuarea de schimburi intracomunitare/export;
 emiterea pașapoartelor pentru bovine sau bubaline, a documentelor de mișcare și certificarea animalelor în vederea efectuării schimburilor intracomunitare sau al exporturilor, cu obligația de a verifica să nu fi apărut situații neprevăzute, referitoare la anumite restricții legate de transportul animalelor pe teritoriul național sau, după caz, teritoriul statelor membre sau statelor terțe (acceptul autorității competente din statul de destinație).
2. Efectuarea de controale oficiale în toate exploatațiile/unitățile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, inclusiv controale efectuate în vederea autorizării/înregistrării, auditurile și evaluările de risc.
Este permisă efectuarea următoarelor controale oficiale:
 asigurarea expertizei sanitare veterinare în abatoare și unitățile de procesare a cărnii;
 efectuarea de controale oficiale, legate de notificările de alertă privind alimentele (SRAFF, ACC), inclusiv suspiciunile de TIA;
 controale oficiale pentru efectuarea activităților de schimburi intracomunitare/export, pentru care se impune în prealabil emiterea autorizației.
3. Activitatea de distribuire a pașapoartelor bovinelor către proprietari/deținători de animale.
Este permisă doar eliberarea de pașapoarte pentru bovine în situația în care acestea sunt necesare în vederea efectuării schimburilor intracomunitare, exporturilor sau activităților comerciale pe teritoriul României.
4. Emiterea adeverințelor pentru depunerea cererilor de plată APIA.
Este permisă eliberarea adeverințelor doar în situația în care acestea sunt solicitate și transmise prin sistem electronic.
Medicii veterinari oficiali și medicii veterinari care au contract de prestări servicii sau de concesiune cu D.S.V.S.A. Ialomița vor da dovadă de flexibilitate și de deschidere în ceea ce privește stabilirea programelor de lucru individualizate în vederea menținerii unor relații de muncă normale și corecte fără a fi perturbate, pe cât posibil, activitățile permise a fi desfășurate, conform precizărilor de mai sus.
Activitățile sanitare veterinare care sunt permise a fi desfășurate, conform precizărilor de mai sus, sau cele care nu pot fi amânate din motive de risc pentru sănătate sau impact economic ridicat, se vor desfășura respectând următoarele instrucțiuni:
 obținerea înaintea deplasării în teren a unei declarații pe propria răspundere a proprietarului sau administratorului unității că nu au personal supus măsurilor de carantinare sau cazuri confirmate de Coronavirus;
 respectarea tuturor condițiilor de biosecuritate specifice respectiv: utilizarea de dispozitive medicale pentru protecția mâinilor, nasului și gurii, păstrarea distanței între persoane, dezinfecția mâinilor și a suprafețelor de lucru.

Ținând cont de cele precizate vă comunicăm că programul de recepție probe (doar pentru bolile/situațiile pentru care este permisă supravegherea) este următorul:
– luni: între orele 8,30 – 14,00
– marți: între orele 8,30 – 14,00
– miercuri: între orele 8,30 – 14,00.
De asemenea vă informăm că în următoarele 30 de zile D.S.V.S.A. Ialomița are stabilit următorul program cu publicul:
– marți: 10,00 – 13,00
– joi: 10,00 – 13,00.
Diversele solicitări ale populației pot fi recepționate zilnic de D.S.V.S.A. Ialomița pe e-mail: office-ialomița@ansvsa.ro, sau la telefon 0243232069, urmând a fi soluționate doar în măsura în care activitățile necesare pentru soluționare sunt permise a fi desfășurate. În caz contrar aceste solicitări vor fi soluționate doar după ridicarea măsurilor impuse prin instituirea stării de urgență.
D.S.V.S.A. Ialomița a dispus informarea operatorilor economici ce desfășoară activități în domeniul creșterii, adăpostirii sau transportului de animale, precum și a operatorilor din industria alimentară cu privire la măsurile care trebuie implementate la nivelul unor astfel de unități.
COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE AL D.S.V.S.A. IALOMIȚA

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.