GAL Danubius pune 2,3 milioane euro la dispoziţia autorităţilor locale

0

FINANŢĂRI. Asociaţia GAL DANUBIUS IALOMIŢA – BRĂILA lansează în luna mai 2018 toate cele patru măsuri destinate beneficiarilor publici, unităţi administrativ-teritoriale cu sediul în teritoriul Parteneriatului GAL, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, organizaţiilor non-profit, unităţilor de cult.
Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri rurale de calitate şi de accesibilitatea populaţiei la servicii. Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalele elemente ce menţin decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane, lucru ce reprezintă o piedică în care egalităţii de şanse şi dezvoltării socio-economice a teritoriului. Costurile ridicate ale infrastructurii şi degradarea rapidă a acesteia în urma factorilor de mediul sunt ameninţări identificare în analiza teritoriului.
În aceste context liniile de finanţare vin ca un sprijin real iar nevoile ce pot fi soluţionate prin aceste linii de finanţare sunt:
– Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
– Îmbunătăţirea infrastructurii, dotare şi/sau eficientizarea energetică a spaţiilor pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltarea furnizorilor de servicii sociale privaţi, autorităţi locale, unităţi de cult precum şi parteneriatele acestora;
– Sprijinirea investiţiilor coerente şi susţinure în infrastructura de servicii pentru comunitate;
– Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă publică, deszăpezire, situaţii de urgenţă, gestionarea deşeurilor, întreţinerea infrastructurii de acces pe spaţiile publice.
Măsura M7/6B – Creşterea atractivităţii teritoriului prin înnoirea satului
Beneficiarii direcţi sunt UAT-urile şi asociaţiile acestora conform legislaţiei în vigoare, unităţile de cult, organizaţiile non-guvernamentale, parteneriatele între autorităţile publice locale şi ONG-uri, parteneriatele comunelor cu alte entităţi relevante pentru teritoriu, alocarea măsurii fiind de 1.829.377 euro, cu sesiune de depunere a proiectelor în perioada 14.05.2018 – 12.06.2018.
Acţiunile eligibile sunt investiţii de înfiinţare/dezvoltare/îmbunătăţirea/extinderea serviciilor locale, amenajarea spaţiilor publice locale, inclusiv investiţii de agrement, elaborarea şi actualizarea planurilor de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale, investiţii pentru crearea/îmbunătăţirea/modernizarea/extinderea/viabilizarea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, incluzând investiţii în domeniul energiei regenerabile şi al economisirii energiei, gestionarea gunoiului şi protecţia mediului, investiţii privitoare la adaptarea la standardele de funcţionare în siguranţă, investiţii orientate spre transferul activităţilor şi transformarea clădirilor sau a altor instalaţii aflate în interiorul sau în apropierea aşezărilor, înfiinţarea/dezvoltarea/dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, pieţe locale, crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de comunicare, informare între autorităţi publice şi cetăţeni, construire/modernizare/reabilitare/dotare inclusiv eficientizarea energetică a clădirilor de utilitate publică (sedii UAT, dispensare veterinare, dispensare umane, unităţi de învăţământ), îmbunătăţirea confortului şi siguranţei publice prin înfiinţarea/modernizarea/extinderea reţelelor de iluminat public şi/sau instalarea sistemelor de supraveghere video, infiinţare/modernizare/dotarea infrastructurii de învăţământ secundar superior, filiera tehnologică, cu profil resurse naturale şi protecţia mediului, şcoli profesionare în domeniul agricol.
Măsura M10/6B – Protejarea patrimoniului cultural
Alocarea financiară pentru această măsură în teritoriul GAL Danubius Ialomiţa – Brăila este de 261.213 euro iar fondurile pot susţine următoarele investiţii: Întreţinerea, restaurarea şi modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, aşezăminte monahale inclusiv aşezăminte culturale, cămine culturale, transferarea activităţilor şi transformarea clădirilor sau a altor instalaţii aflate în interioriul sau în apropierea aşezărilor, facilitarea organizării, participării la festivaluri, concursuri, spectacole la nivel de teritoriu sau în afara acestuia în vederea valorificării moştenirii culturale şi păstrarea identităţii tradiţionale.
Beneficiarii eligibili ai acestei măsuri cu sesiunea de depunere a proiectelor 14.05.2018 – 12.06.2018 sunt Unităţile Administrativ Teritoriale şi asocialţiile acestora conform legislaţiei în vigoare; unităţile de cult, organizaţiile non-guvernamentale; parteneriate între autorităţile publice locale şi ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte entităţi relevante pentru teritoriu.
Măsura M8/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale
Cu o sesiune de depunere proiecte în perioada 8.05.2018 – 7.08.2018, această măsură de finanţare vizează reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii sociale în teritoriul GAL Danubius Ialomiţa – Brăila, creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale la un nivel profesional ridicat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat. Alocarea financiară este de 150.000 euro pentru investiţii în crearea, îmbunătăţirea şi extinderea tuturor tipurilor de infrastructură mică, în special transformarea clădirilor şi/sau a altor instalaţii aflate în interiorul sau în apropierea aşezărilor în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi pentru dezvoltarea serviciilor sociale.
Beneficiari sunt Unităţile Administrativ Teritoriale şi asocialţiile acestora conform legislaţiei în vigoare; unităţile de cult, organizaţiile non-guvernamentale; parteneriate între autorităţile publice locale şi ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte entităţi relevante pentru teritoriu; furnizori de servicii sociale, întreprinderi sociale.
Măsura M9/6B – Integrarea minorităţilor, prevenirea segregării şi a excluziunii sociale
Măsura se adresează în special comunităţilor din teritoriul GAL Danubius Ialomiţa – Brăila care cuprind şi etnii minoritare (în special etnia rromă), prin proiect urmând să se demonstreze felul în care se integrează minorităţile, contribuind astfel la evitarea segregării şi a excluziunii sociale. Suma alocată este de 60.000 euro şi proiectele pot fi depuse în perioada 8.05.2018 – 7.08.2018.
„Strategia de dezvoltare locală Danubius Ialomiţa – Brăila este pusă la responsabilitatea comunităţilor locale şi a ajuns la maturitate cu cea mai mare sumă disponibilă din LEADER pentru beneficiarii publici în programarea 2014 – 2020 iar suma pentru beneficiarii privaţi se apropie de 3,5 milioane euro. Mulţumim partenerilor noştri care au înţeles necesitatea dezvoltării uniforme a comunităţilor locale în contextul păstrării patrimoniului local şi cultural românesc.”- RALUCA DUMITRESCU, GAL Danubius Ialomiţa – Brăila

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.