Informare cu privire la situația pestei porcine africane în județul Ialomița

0

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre situația referitoare la pesta porcină africană în județul Ialomița.

Astfel la data de 27.09.2019, pe raza județului Ialomița, sunt declarate un număr de 22 focare de boală, toate în exploatații nonprofesionale, după cum urmează:

 • localitatea Gimbășani – 4 focare;
 • localitatea Mărculești – 8 focare;
 • localitatea Sărățeni – 5 focare;
 • localitatea Grecii de Jos – 1 focar;
 • localitatea Gheorghe Doja – 1 focar;
 • localitatea Fierbinții de Sus – 2 focare.
 • Localitatea Fierbinții de Jos – 1 focar.

              De asemenea există două suspiciuni de boală în exploatații nonprofesionale de pe raza localității Fierbinții de Jos.

    Ultimul focar de boală, în exploatații nonprofesionale, a fost confirmat în data de 19.09.2018.

În ceea ce privește mediul silvatic, la data actuală sunt confirmate 148 cazuri pe mistreți morți și 13 cazuri pe mistreți vânați pe un număr de 13 Fonduri de Vânătoare (FV 10 Chirana, FV1 Căbăl, FV 2 Cegani, FV3 Făcăeni, FV7 Ciunga, FV11 Sudiți, FV12 Săveni, FV5 Vlădeni, FV18 Gheorghe Lazăr, FV33 Groasa, FV17 Gimbășani, FV19 Ciulnița, FV22 Slobozia).

Ultima confirmare în mediul silvatic a fost în data de 13.09.2019 (2 cazuri mistreți vânați pe FV22 Slobozia).

Având în vedere:

 • modificările aduse procedurii de stingere a focarelor de pestă porcină africană, conform Manualului Operațional pentru intervenția în focarele de pestă porcină africană, ediția IV – 2019;
 • prevederile:
 • Directivei CE nr. 60/2002, de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane, art. 10, pct. 5 și art. 11, pct. 4,
 • Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006 și Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016, Anexa 1, pct. 6;
 • Decizie Comisiei 2003/422/CE, de aprobare a manualului de diagnostic pentru pesta porcină africană,
 • faptul că în zona de supraveghere a focarelor din localitatea Sărățeni, au fost cuprinse două exploatații comerciale de suine (efectiv circa 80000 capete), supuse restricțiilor de mișcare din data de 29.07.2019,

       D.S.V.S.A. Ialomița a acordat derogările prevăzute în Directiva CE nr. 60/2002, art. 10, pct. 5 și art. 11, pct. 4, aplicând în conformitate cu manualul de diagnostic, un program intensiv de prelevare de probe și de testări, prin care s-a exclus prezența pestei porcine africane în toate exploatațiile cuprinse în zona de supraveghere.

  Astfel, în perioada 15.09 – 19.09.2019, din toate exploatațiile nonprofesionale cu suine din zona de supraveghere au fost recoltate 1485 probe de sânge integral, cu o prevalență 5% și confidență 95%, iar toate suinele (1676 capete) au fost examinate clinic, după cum urmează:

 • Malu – 87 probe sânge, 100 porcine examinate clinic;
 • Butoiu – 121 probe sânge, 146 porcine examinate clinic;
 • Sfântu Gheorghe – 214 probe sânge, 242 porcine examinate clinic;
 • Căzănești – 199 probe sânge, 199 porcine examinate clinic;
 • Orezu – 273 probe sânge, 312 porcine examinate clinic;
 • Piersica – 57 probe sânge, 85 porcine examinate clinic;
 • Copuzu – 229 probe sânge, 262 porcine examinate clinic;
 • Crăsanii de Jos – 120 probe sânge, 140 porcine examinate clinic;
 • Crăsanii de Sus – 37 probe sânge, 42 porcine examinate clinic;
 • Bărbătescu – 148 probe sânge, 148 porcine examinate clinic.

    La nivelul celor două exploatații comerciale de suine cuprinse în zona de supraveghere, efectivele de suine existente au fost supuse testărilor serologice și examinărilor clinice cu o prevaleță de 5% și confidență de 95%, fiind testate în total 459 suine, din toate categoriile de producție.

    Toate rezultatele examenelor clinice precum și rezultatele de laborator pentru probele de sânge prelevate au fost favorabile, în sensul că nu au fost depistate animale care să prezinte semne clinice atribuibile pestei porcine africane sau animale pozitive serologic la pesta porcină africană.

    Ținând cont de rezultatele obținute, măsurile de restricții impuse prin Planul de Măsuri nr. 2579/28.07.2019, aprobat prin Hotărârea Centrului Local de Combatere a Bolilor Ialomița, pentru exploatațiile cuprinse în zona de supraveghere a focarelor de boală declarate pe raza localității Sărățeni, au încetat începând cu data de 20.09.2019.

    La data actuală sunt în curs de desfășurare examinările clinice și recoltările de probe de sânge pentru toate porcinele existente în localitățile cuprinse în zona de protecție a focarelor de boală declarate pe raza localității Sărățeni.

    În cazul în care toate rezultatele vor fi favorabile, cele cinci focare de boală de pe raza localității Sărățeni vor fi stinse oficial.

    În ceea ce privește despăgubirile acordate în conformitate cu prevederile H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, în cursul anului 2019 au fost depuse la D.S.V.S.A. Ialomița, un număr total de 110 dosare de despăgubire.

    Proveniența și soluționarea acestor dosare este următoarea:

 • 81 dosare din exploatații unde porcinele au fost ucise preventiv (78 din localitatea Sărățeni și 3 din localitatea Buești):
 • toate dosare au fost analizate tehnic, fiind eligibile un număr de 80 dosare de despăgubire, pentru care au fost plătiți 162715 lei.
 • 1 dosar a fost neeligibil, proprietarul fiind sancționat pentru nerespectarea legislației sanitare veterinare în ceea ce privește circulația porcinelor și identificarea acestora.
 • 29 dosare din exploatații unde boala a fost confirmată (focare):
 • 28 de dosare finalizate tehnic, fiind eligibile un număr de 15 dosare de despăgubire, pentru care au fost plătiți 39570 lei; 13 dosare au fost declarate neeligibile, 11 ca urmare a sancționării proprietarilor datorită nerespectării legislației sanitare veterinare în vigoare și 2 dosare ca urmare a faptului că în exploatațiile respective toate porcinele au fost moarte.
 • un dosar de despăgubire este în lucru.

Numărul total de porcine despăgubite în anul 2019 este de 297 capete, provenind din 95 exploatații. Valoarea totală a deconturilor plătite pe anul 2019 este de 202285 mii lei.

Număr total de sancțiuni acordate pentru nerespectarea legislației sanitare veterinare este de 12, cu o valoare totală de 26400 lei.

    Subliniem faptul că fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, în special a crescătorilor de porci, apariția unor noi focare de boală nu poate fi stopată, fapt ce va duce la pagube economice importante atât în sectorul industrial cât și în cel gospodăresc.

    D.S.V.S.A. Ialomița reamintește crescătorilor de suine principalele măsuri care pot preveni extinderea bolii la nivelul județului:

 • în toate localitățile cuprinse în zonele de protecție și supraveghere stabilite ca urmare a confirmării unor focare de boală, toți porcii trebuie ținuți în adăposturi amenajate astfel încât să fie evitat contactul cu alte porcine sau cu porcii mistreți; circulația porcinelor în aceste localități este interzisă;

În localitățile care nu sunt supuse restricțiilor de boală:

 • achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană;
 • porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să figureze în BND pe exploatația respectivă;
 • înainte de achiziționare vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare;
 • transportul porcinelor se va realiza cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, care în prealabil vor fi dezinfectate;
 • la sosirea porcinelor în exploatații cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar oficial de la Circumscripția Sanitară Veterinară Arondată, pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine;
 • asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă;
 • este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă;
 • este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine;
 • este strict interzisă vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;
 • periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;
 • se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;
 • porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;
 • este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;
 • anunțarea imediată a pierderii crotaliilor, a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor sau in cazul observării la nivelul localității a comercianților ilegali de animale la S.V.S.A. Ialomița ( telefon 0243/232069, medic veterinar oficial, medic veterinar de liberă practică).

     Totodată D.S.V.S.A. Ialomița vă informează că achiziționarea de suine de la persoane necunoscute, fără documente sanitare veterinare reprezintă un risc major de reapariție a Pestei Porcine Africane în județul Ialomița, în acest caz proprietarii de animale  putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.