Lansarea proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”

0

În data de 26.05.2022 Centrul de Instruire și Consultanță Labor a semnat contractul de finanțare cu nr. RO-CULTURA-A7-3/2022/26.05.2022 privind acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru implementarea proiectului „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate” finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, apelul Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă.

Astfel, CIC Labor va implementa în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița proiectul care se va întinde pe o perioadă de 17 luni (01.06.2022 – 31.10.2023). Valoarea totală eligibilă a proiectului este de maximum 956.847,33 lei, echivalentul a 193.384,53 euro, calculat la cursul de schimb InforEuro de la data semnării contractului (1 euro=4,9479 lei).

Proiectul vizeaza populatia roma din 10 localitati din zona de stepa, care se confrunta cu subdezvoltare economica, sociala si culturala. Aria de implementare a proiectului este reprezentată de județele Ialomița (localitățile Andrășești, Căzănești, Slobozia și Traian), Călărași (localitatea Dragalina), Brăila (localitățile Berteștii de Jos și Gura Călmățui), Ilfov (localitatea Cernica) și Buzău (localitățile Rușețu și Sergent Ionel Ștefan).

Activitatile raspund provocarilor existente:

 • Lipsa masurilor de capacitare (empowerment);
 • Lipsa programelor de educatie non-formala specifica sectoarelor culturale si creative;
 • Lipsa masurilor pentru imbunatatirea receptiei culturii rome.

 Grupul tinta cuprinde ca beneficiari directi 500 de persoane participante la activitati in proiect, iar beneficiarii indirecti sunt comunitati si autoritati locale, minim 700 utilizatori internet.

Romii se confrunta cu excluderea de pe piata muncii, saracirea accentuata, emigrarea, accesul la job-uri sezoniere, discriminare si segregare etnica. Interventia rezolva nevoile de capacitare, crestere a increderii in sine si consolidarea identitatii culturale, desegregare si eliminarea stereotipurilor discriminatorii.

Obiectivul general al proiectului:

Consolidarea dezvoltarii economice si sociale a romilor din zona de stepa din sud-estul Romaniei (10 localitati) prin interventii culturale si arta moderna.

Obiectivele specifice:

 • O.1 Capacitarea (empowerment) a 64 de tineri/elevi de etnie roma prin dezvoltarea de competente specifice sectoarelor culturale si creative;
 • O.2 Consolidarea identitatii culturale a 30 de tineri/elevi de etnie roma prin educatie non-formala;
 • O.3 Imbunatatirea receptiei culturii rome si cresterea implicita a gradului de incluziune prin realizarea si promovarea de productii artistice/produse culturale.

Principalele activitati care vor fi desfășurate în cadrul proiectului sunt:

 • A.2 -Activitati de sensibilizare a publicului si receptare a culturii rome prin intermediul produselor si productiilor artisticeactivitatea facilitează dialogul intercultural între minoritatea romă și populația majoritară cu accent pe promovarea istoriei culturale a minorității rome și creșterea gradului de înțelegere a stilului de viață specific. Prin abordarea cultural-artistică propusă, activitatea contribuie la îmbunătățirea cunoașterii patrimoniului imaterial rom într-o manieră inovativă, prin intermediul unor produse și producții artistice originale, înlesnind incluziunea romilor în comunitățile lor, în paralel cu o recunoaștere mai largă. Vor fi realizate 1 cercetare sociologică, 1 film despre stilul de viață și reprezentările culturale specifice romilor, 1 platformă online de promovare a elementelor de patrimoniu imaterial rom și 1 produs care documentează tradiția bucătăriei rome – 1 Rețetar culinar.
 • A.3 Capacitarea (empowerment) romilor prin inițiative de artă contemporană – activitatea contribuie la îmbunătățirea accesului la cultură prin capacitarea a 34 tineri/elevi de etnie romă. Sunt sprijinite inițiativele culturale despre minoritatea romă prin intermediul a două activități de artă contemporană: organizarea unui cerc de scriere creativă și a unui program formativ de fotografie narativă digitală, activități care le vor stimula participanților creativitatea și imaginația folosind tehnologia, new-media și metode inovative de instruire, în contextul în care competențele digitale și creative capătă o importanță tot mai accentuată pe piața muncii.
 • A.4 Activități pentru consolidarea identității culturale prin cluburi, ateliere si instruire non-formală pentru tineri/elevi romi: activitatea are ca scop principal consolidarea identității culturalea tinerilor/elevilor de etnie romă prin dezvoltarea stimei de sine, încrederii, creativității și capacității de comunicare prin metode inovatoare, utilizarea TIC și new-media și favorizează pe termen lung îmbunătățirea accesului la cultură/cultura tradițională. Activitatea valorifică în cadrul temelor abordate elementele de patrimoniu imaterial rom identificate în activitățile anterioare și contribuie la sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin organizarea a două activități de artă contemporană vizând cultura romă: organizarea unui grup de teatru experiențial și ateliere de storytelling pentru 20 de tineri/elevi romi și la un număr de 10 persoane de etnie romă instruite la locul de muncă.   
 • A.5. Organizarea de evenimente culturale cu participarea romilor și a populației majoritare: 10 evenimente expozitionaleactivitatea are un aport esențial în îmbunătățirea recepției culturii rome și creșterea gradului de incluziune a romilor din zona de implementare a proiectului și contribuie la îmbunătățirea accesului la cultură a minim 500 de persoane și la sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin organizarea a 10 activități de artă contemporane vizând cultura romă sprijinite; în cadrul expozițiilor care vor fi organizate în cele 10 localități vor fi aduse în fața publicului larg format atât din romi, cât și din populația majoritară, instantanee surprinse în cadrul desfășurării activităților din proiect, imagini vizând reprezentări și stil de viață în comunitățile rome precum și realizări fotografice ale participanților la activitățile de artă contemporană.

Rezultate indirecte (outcomes) si directe (outputs):

 • Minim 500 persoane participante la activitati culturale;
 • 16 Activități de artă contemporană vizând cultura romă;
 • Locuri de muncă create- 2,42;
 • Persoane de etnie roma vizate de masuri de capacitare – 64;
 • Persoane de etnie roma instruite la locul de munca-10.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în spațiul Economic European  și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contrinuit cu 3.3 miliarde euro între 1994 și 2014 și 1.55 miliarde euro pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul programului este de aproximativ 34 de milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe http://www.ro-cultura.ro .

Centrul de Instruire si Consultanta Labor Str. Matei Basarab, Nr.1, Bloc U21.Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita E-mail: centrullabor@yahoo.com

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.