Măsuri care trebuie întreprinse în perioada în care se manifestă temperaturi extreme

0

Având în vedere că în perioada iunie-septembrie 2017, pe teritoriul României sunt prognozate de către Administraţia Naţionala de Meteorologie temperaturi ridicate extreme, în acele zile se va urmări modul de respectare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperature extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.
În sensul Ordonanţei de Urgenţă nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperature extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, prin temperature extreme se inţeleg temperature exterioare ale aerului, care depaşesc + 37◦C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei sus menţionate, angajatorii sunt obligaţi să ia următoarele măsuri:
● reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
● asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
● alternarea efortului dinamic cu cel static;
● alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer;
Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor sunt necesare următoarele:
● asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
● asigurarea echipamentului individual de protecţie;
● asigurarea de duşuri;
Angajatorii care nu pot asigura condiţiile de mai sus, de comun accord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, vor lua măsurile dispuse în Ordonanţa de Urgenţă nr.99/2000 (reducerea programului de lucru, eşalonarea pe doua perioade a zilei de lucru etc).
Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperature extreme angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri:
● asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru muncă la temperature crescute sau scăzute;
● asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
● trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Lăsați un mesaj