Măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice recoltării şi depozitării cerealelor păioase

0

Atât în perioada de pregătire, cât şi pe timpul desfăşurării campaniei agricole de
vară, este necesar a se acţiona cu seriozitate şi simţ de răspundere, astfel încât întreaga
recoltă de cereale păioase să fie adunată cu grijă, fără pierderi şi în cel mai scurt timp să
ajungă la adăpost.
La declanşarea campaniei de recoltare a păioaselor din perioada de vară, se
impune o atenţie deosebită din partea factorilor de conducere şi a personalului, întrucât
riscul producerii unor incendii este mărit de temperaturile ridicate. Aceasta presupune
cunoaşterea, respectarea şi asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, iar atunci
când acestea se produc, cunoaşterea modului de intervenţie pentru localizare şi stingere
cu operativitate, astfel încât pagubele şi pierderile să fie cât mai mici.
Este de datoria consiliilor locale, primarilor, conducerilor administrative ale
societăţilor comerciale şi asociaţiilor agricole, precum şi cultivatorilor individuali, să
acţioneze pentru asigurarea intervenţiei operative la stingerea unor eventuale incendii,
astfel încât să se poată face faţă oricărei situaţii generatoare de evenimente negative.
Având în vedere consecinţele dezastruoase pe care le pot avea incendiile asupra
mediului înconjurător, vieţii şi a bunurilor, aducem la cunoştinţa proprietarilor de
terenuri agricole cultivate cu cereale păioase, deţinătorilor de utilaje agricole şi de
transport, precum şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor
ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi, astfel :
1. Premergător recoltatului
1.1. Maşinile (tractoarele, combinele, motoarele statice cu combustie internă,
motoarele electrice, autovehiculele de transport, alte utilaje agricole) ce se vor folosi la
recoltarea cerealelor vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile ce ar
putea genera incendii.
1.2. Înainte de a intra în campania de recoltare, maşinile vor fi verificate de
personal calificat. Se va încheia pentru fiecare maşină câte un proces-verbal în care va
consemna că aceasta corespunde din punct de vedere tehnic şi al prevenirii incendiilor şi
că este dotată cu mijloacele tehnice pentru stingerea acestora. Un exemplar din procesul
verbal va însoţi maşina respectivă pe tot timpul campaniei, aflându-se asupra
conducătorului auto/mecanicului care o are în primire.
1.3. Persoanele care participă la campania de recoltare a cerealelor vor fi instruite
în sensul cunoaşterii pericolelor de incendiu, măsurilor de prevenire şi stingere a
incendiilor, utilizării stingătoarelor/mijloacelor tehnice.
2. Alimentarea maşinilor cu carburanţi
2.1. (1) Depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru
lucrările de recoltare se va face la cel puţin 100 m faţă de lanuri, cereale netreierate,
paie, fân şi alte furaje, arii, păduri şi la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţii,
clădiri sau calea ferată.
(2) Terenul pe care se instalează depozitul se va curăţa de iarbă, mărăcini, tufişuri
etc. şi se va înconjura cu o fâşie arată, lată de cel puţin 5 m.
(3) În cazul în care nu se poate respecta distanţa de 100 m faţă de lan, se va
elibera o porţiune de teren care se va ara complet pe o suprafaţă de 100 x 100 m, pe care
se instalează depozitul de carburanţi.
2.2. La alimentarea cu carburanţi, se vor respecta următoarele reguli:
a) în mod obişnuit, alimentarea se va face numai la punctele de alimentare şi
numai ziua, înainte de începerea activităţii;
b) când alimentarea se face pe mirişte sau pe arie, se vor lua măsuri să nu se
producă scurgeri de carburanţi; dacă s-au produs, carburantul va fi acoperit cu pământ
mărunţit;
c) dacă, în mod excepţional, alimentarea este necesară şi pe timpul nopţii, aceasta
se va face numai în afara lanurilor şi ariilor şi numai la lumina electrică sau a farurilor
unei alte maşini;
d) aducerea carburanţilor din depozit la punctele de alimentare se va face numai
în vase metalice închise;
e) alimentarea se va face cu motorul oprit.
3. Secerişul şi recoltarea cu combina
3.1. În perioada coacerii şi până la terminarea recoltării cerealelor, se vor
interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului
deschis în lanuri, pe arii, pe mirişti, la locurile de depozitare a paielor, în apropierea
maşinilor situate în parcurile de câmp, la depozitele şi punctele de alimentare cu
carburanţi, precum şi în apropierea acestora, la o distanţă mai mică de 100 m. În aceste
locuri, se vor amplasa indicatoare cu inscripţiile „FUMATUL OPRIT", „PERICOL DE
INCENDIU”.
3.2. Fumatul şi prepararea sau încălzirea hranei se admit în locuri special
amenajate, situate în afara lanurilor, ariilor, depozitelor de păioase, a punctelor de
alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi etc.
 3.3. La efectuarea secerişului şi la recoltarea cu combina din lan, se vor respecta
următoarele reguli:
a) lucrările vor începe prin izolarea perimetrală a lanurilor faţă de drumuri,
pădure şi căile ferate cu care se mărginesc; izolarea se realizează prin crearea unor fâşii
paralele arate, paiele şi cerealele boabe rezultate de la recoltare fiind evacuate în afara
acestor fâşii; lăţimea fâşiei de izolare va fi de 10 m faţă de drumuri şi 20 m faţă de
pădure şi calea ferată;
b) după izolarea lanurilor faţă de drumuri, trupurile de pădure şi căile ferate, se va
efectua parcelarea lanurilor, în parcele de maximum 10 ha, lucrare care constă în
crearea unor fâşii paralele arate (benzi mineralizate), cu lăţimea de 4-5 m;
3.4. Se interzice cu desăvârşire arderea miriştilor, a paielor sau a vegetaţiei uscate
pe timp de vânt sau pe timpul nopţii.
3.5. Se interzice arderea miriştilor, a paielor aflate pe câmp, a vegetaţiei uscate,
cu excepţia situaţiilor deosebite, când se vor obţine acordurile de la instituţiile abilitate
de lege şi se vor asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor necesare.
3.6. Arderea miriştilor se va face după obţinerea avizelor/acordurilor de la
autorităţile competente, cu respectarea următoarelor măsuri:
a) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
b) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi
agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
c) prezenţa permanentă, până la finalizarea arderii, a personalului de
supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
d) asigurarea unui plug sau disc, a mijloacelor de tractare şi a personalului de
deservire a acestora, a unei cisterne cu apă, precum şi a substanţelor şi mijloacelor de
stingere necesare.
3.7. Paiele rezultate în urma recoltării vor fi strânse în cel mai scurt timp.
3.8. Proprietarul terenului, respectiv arendaşul, sunt responsabili de consecinţele
produse ca urmare a incendierii miriştilor, paielor sau a vegetaţiei uscate aflate pe
terenul lor, precum şi de eventualele pagube produse de propagarea incendiului la
vecinătăţi.
4. Depozitarea produselor agricole
4.1. Depozitarea produselor agricole se face în spaţii special amenajate,
compartimentate şi dimensionate după volumul produselor ce se depozitează.
4.2. În spaţiile de depozitare a produselor agricole şi în apropierea acestora, nu se
vor depozita alte materiale, ambalaje, produse chimice, staţiona sau parca maşini şi alte
utilaje. Accesul în aceste depozite se face numai în prezenţa gestionarului.
4.3. Depozitele, magaziile de produse agricole, vor fi inscripţionate vizibil cu
indicatoare: „Depozit de cereale”, „Pericol de incendiu", „Fumatul interzis", „Interzis a
se face focul", „Interzis a se folosi flacără deschisă pentru iluminat".
4.4. Înainte de înmagazinare, cerealele vor fi uscate şi curăţate pentru
îndepărtarea prafului şi a altor impurităţi; pentru produsele la care conţinutul de corpuri
străine şi umiditatea depăşesc limitele de toleranţă admise, curăţirea şi uscarea, înaintea
înmagazinării, sunt obligatorii.
4.5. Se vor supraveghea periodic umiditatea şi temperatura cerealelor şi a
celorlalte produse, luându-se imediat măsurile necesare pentru uscarea şi aerisirea lor în
vederea răcirii.
4.7. În magazii se vor asigura culoare pentru evacuarea produselor şi asigurarea
intervenţiei în caz de incendiu.
4.8. Praful, pleava şi celelalte impurităţi ce se depun pe masa cerealelor vrac, pe
pereţii, grinzile, pardoseala şi planşeul magaziilor, silozurilor, pătulelor, precum şi pe
aparate, tubulaturi şi utilaje, vor fi colectate şi evacuate pe fiecare schimb de lucru.
Un incendiul produs la maşini agricole, lanuri sau depozite de cereale
şi furaje, se va anunţa cât mai repede la numărul de apel unic 112!

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.