Măsurile propuse de Ministerul Educaţiei şi ARACIS în cazul Universităţii Spiru Haret

3

Învăţământul superior este definit şi structurat conform Legii 84/1995, Legii 288/2004, Legii 87/2006 pentru aprobarea OUG 75/2005, republicată în HG 1011/2001, HG 1418/2006 precum şi în HG prin care se aprobă domeniile şi programele de studiu pentru care universităţile au dreptul legal de a organiza învăţământ superior şi modul în care se eliberează în deplină legalitate diplomele de studii de licenţă. Conform legislaţiei menţionate, ciclul de învăţământ de licenţă cuprinde programe de studii. Programele de studii se diferenţiază în funcţie de:

a) nivelul calificării universitare: licenţă, master, doctorat;

b) forma de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă.

Un program de studii se caracterizează prin:

a) planul de învăţământ care cuprinde toate disciplinele repartizate succesiv pe ani de studii şi cu ponderi exprimate în credite ECTS;

b) programele sau fişele disciplinelor în care se formulează tematica predării şi practicile asociate predării, învăţării, evaluării;

c) organizarea studenţilor şi a personalului didactic în perioada de realizare a programului de studii;

d) sistemul de asigurare a calităţii academice, a activităţilor de realizare a programului de studii.

Programele de studii, pentru a funcţiona legal universitatea sau furnizorul de educaţie, trebuie să parcurgă două etape:

a) autorizarea funcţionării provizorii a programelor de studii sau/şi instituţionale ca primă etapă a procedurii de acreditare şi care reprezintă rezultatul evaluării externe de către ARACIS (CNEAA) pe baza raportului de autoevaluare propus de solicitant. Autorizaţia de funcţionare provizorie este actul care conferă instituţiei dreptul de a organiza admiterea într-un program de studii şi de a organiza procesul de învăţământ pentru respectivul program de studii. Autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă, pe baza avizului favorabil al ARACIS (CNEAA) şi al MECI care promovează HG de aprobare.

b) acreditarea este modalitatea de asigurare a calităţii prin care se certifică respectarea standardelor naţionale pentru funcţionarea organizaţiei furnizoare de educaţie şi a programelor de studii. Acreditarea se acordă, pe baza procesului de evaluare externă efectuată de ARACIS (CNEAA) ca recunoaştere a calităţii academice a unei instituţii de învăţământ superior sau a unui program de studii care anterior au fost autorizate să funcţioneze provizoriu şi care îndeplinesc cerinţele minime ale standardelor şi indicatorilor de performanţă privind calitatea educaţiei.

Conform aceluiaşi cadru legislativ, învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă au indicatori de performanţă specifici care se referă la resursele informatice, sistemele de comunicaţii, la sistemul tutorial, la perioadele compacte de instruire, la programul întâlnirilor periodice cu studenţii pentru derularea activităţilor practice obligatorii prevăzute în curriculum etc.

Orice persoană juridică, publică sau privată, furnizoare de educaţie care îşi propune să ofere unul sau mai multe programe de educaţie are obligaţia de a le supune procesului de evaluare externă în vederea autorizării şi respectiv acreditării.

Cu privire la situaţia creată la Universitatea Spiru Haret, facem următoarele precizări:

1. a) Studenţii şi absolvenţii Universităţii „Spiru Haret”, care urmează sau au urmat specializări autorizate sau acreditate conform legii nu au probleme de recunoaştere a diplomei de licenţă.

b) Pentru clarificarea funcţionării programelor de studii în legalitate sau nu, recomandăm site-ul MECI unde se pot identifica programele de studii care funcţionează legal şi centrele de învăţământ anunţate de universitate pentru admiterea anului 2009, dar aflate în afara legii.

2. Absolvenţii programelor de studii şi de la formele de învăţământ neautorizate (cele care nu se află pe site-ul MECI) vor putea să-şi valideze diploma într-o perioadă de cinci ani dacă:

– promovează un examen de validare;

– susţin şi promovează examenul de licenţă într-o universitate cu programul de studii respectiv acreditat şi evaluat cu calificativul „grad ridicat de încredere”.

În speţă, un absolvent care are o diplomă obţinută în urma parcurgerii unui program neautorizat va avea posibilitatea ca din această toamnă să se adreseze unei universităţi acreditate şi care a fost evaluată periodic în vederea susţinerii acestui examen de validare. Procedura descrisă mai sus va face obiectul unei Ordonanţe a Guvernului. Lista universităţilor la care se va putea susţine acest examen de validare va fi făcută publică de MECI odată cu Ordonanţa Guvernului. După parcurgerea acestei proceduri, absolvenţii Universităţii “Spiru Haret” vor primi o diplomă recunoscută. Cei care, la sfârşitul perioadei de grație anunţate, nu vor parcurge acest examen de validare vor pierde orice drept, MECI declanşând procedura de anulare în instanţă a diplomelor.

3. Costurile asociate susţinerii acestui examen de validare vor fi susţinute de Universitatea “Spiru Haret”, din taxele încasate de la studenţi.

4. Cei care, în acest moment, sunt studenţi la Universitatea “Spiru Haret” la programe de studii nerecunoscute legal se pot transfera la programe de studii acreditate.

5. Atragem atenţia tuturor celor care, în aceste zile, se înscriu pentru admiterea în învăţământul superior să verifice legalitatea programelor de studii la care s-au înscris.

Alte măsuri:

1.       În acest moment, o comisie de control MECI este în misiune la Universitatea „Spiru Haret”.

2.       Universitatea „Spiru Haret” va trebui să înceteze înmatricularea studenţilor la programe de studii neautorizate.

3.       Universitatea „Spiru Haret” va trebui să accepte imediat evaluarea.

4.       Universitatea „Spiru Haret” va trebui să intre în legalitate conform legii în ceea ce priveşte promovarea cadrelor didactice.

5.       Universitatea „Spiru Haret” va fi monitorizată de MECI şi ARACIS până la intrarea în legalitate.

6.       Aceeaşi procedură de verificare a legalităţii specializărilor va fi declanşată în toată ţara, la toate instituţiile de învăţământ superior de stat sau private.

7.       Vineri, 17 iulie 2009, are loc la Iaşi întâlnirea cu reprezentanţii Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi şi “Apollonia” pentru clarificarea problemelor lor şi intrarea în legalitate.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  – Ecaterina ANDRONESCU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – Ioan CURTU

3 comentarii

 1. Degeaba se da vina pe Minister.
  Este vina in primul rand a universitatii ca nu s-a preocupat sa autorizeze si sa acrediteze toate facultatile. I-au interesat profitul.
  Ceea ce faceau studentii lor nu se chema facultate.

  Este in parte si vina studentilor ca nu au veridicat.

  Dar si a ministerului / inspectoractelor scolare pentru ca nu fac verificari periodice (sau daca au facut ca au inchis ochii la nereguli).

 2. Ce crede d-na ministru ca ne jucam de-a licenta dupa ce am terminat acum 7 ani si am promovat in functie Ce a pazit ARACIS-UL de ce nu s-a sesizat acum 7 ani si de ce tocmai acum ,Totusi sunt 7 ani si nu sunt 7 luni sau 7 zile .Maine o sa vina poata sa anuleze si diplomele de bacalaureat ca am sustinut din economia politica a dictatorului si poate ca nu este valabila nici acea diploma si iata cum ajungem sa fim analfabeti fara diplome
  Ne pare rau dar>>>>>>>>>>>>

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.