Ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean din 30.07.2020

0

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 30.07.2020 , ora 14:00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 25.06.2020
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2020;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2020 ;
4. proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020;
5. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al terenului în suprafaţă de 562,00 m.p., aflat în intravilanul municipiului Urziceni, carte funciară nr. 24063;
6. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui teren în suprafață de 4.520 mp, situat în intravilanul Municipiului Urziceni;
7. proiect de hotărâre privind atestarea unui bun imobil cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Ialomița ;
8. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean DJ 213A– Limită Județul Călărași – Mărculești – Bucu – Gheorghe Lazăr – Scânteia – DN21, cuprins între km 30+589 – km 31+024, km 31+052 – km 31+462 și km 31+506 – km 31+795, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bucu ;
9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 47/22.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;
10. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2020;
11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare;
12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
13. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare;
14. proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia și a Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț” Slobozia;
15. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pe anul 2020;
16. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiect de dezvoltare regională Alexeni”;
III. Diverse
Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.