Până luni, 27 august 2012, trebuie depuse la administraţiile financiare teritoriale următoarele declaraţii aferente lunii iulie

1

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi, că până luni, 27 august 2012, trebuie să depună la administraţiile financiare teritoriale următoarele declaraţii aferente lunii iulie:
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100;
– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112;
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300; Menţionăm că decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 iulie 2012;
– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru
contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi pentru care se datorează TVA, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare , formular 390 VIES.
– Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară.
– Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Menţionăm că declaraţia se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.
Nedepunerea la termen a acestor declaraţii se sancţionează conform Codului de procedură fiscală.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice IALOMIŢA, Compartimentul Relatii Publice

1 comentariu

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.