Primăria Municipiului Slobozia: Comunicat de Presă: Prevenirea infecției cu Coronavirus

0

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC 

               Având în vedere :

– Prevederile art.2, lit.d) si art. 24, lit a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. l5/2005, cu modificările și completările ulterioare ;

– Prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situaţii de urgență ;

– O.M.S. NR.313/26.02.2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situaţia de urgență de sănătate publică internaţională, determinată de infectarea cu Covid-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;

–  Hotararea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc ;

– Dispoziţia D.S.U. nr. 523/25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecţiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;

– Hotărârea nr.  1/26.02.2020   a Comitetului Judeţean pentru    Situaţii de         Urgenta            Ialomiţa;

– Hotărârea nr.  1/05.03.2020   a Comitetului Judeţean pentru    Situaţii de         Urgenta            Ialomiţa ;

– Hotărârea nr.  1/09.03.2020   a Comitetului Judeţean pentru    Situaţii de         Urgenta            Ialomiţa ;

– Hotărârea nr.  6/09.03.2020   a Comitetului Național Pentru    Situaţii Speciale de        Urgenta ;

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta al Municipiului Slobozia hotărăşte:

 Art. 1. Pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia se interzice desfășurarea oricărei manifestări care presupune participarea unui număr mai mare de 1000 de persoane.

Art. 2. Pentru manifestările cu un număr cuprins între 200-1000 de persoane, cu minim 48 h înainte, se va solicita si obţine avizul prealabil al D.S.P. Ialomiţa pe baza unei analize a riscurilor si a tipului de activitate. Prin orice manifestare care presupune participarea unui număr mai mic de 1000 de persoane se intelege manifestare de ordin : sportiv, religios, cultural, festival-concert, politic, conferinţe, dar fără a se limita la acestea.

Art. 3. Unităţile de alimentaţie publica ( hyper- market, super market, market, magazine de cartier, cafenele, baruri, cluburi, restaurante), precum și furnizorii publici si privaţi de transport persoane au obligaţia de a lua masuri pentru asigurarea :

 • dezinfectiei frecvente a suprafeţelor, în special în zona caselor de marcat precum și în alte locuri expuse( ex. cărucioare, coşuri de cumpărături, clanţe de la usi, butoane de la lifturi )
 • instituirea măsurilor privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale ;
 • dezinfecției frecvente a habitaclului mijlocului de transport persoane la finalizarea traseului (ex. bare si suporţi de susţinere, usi, scaune, )

Art. 4. Se instituie obligaţia ca toate direcţiile, serviciile și operatorii economici subordonate Consiliului Local al municipiului Slobozia să asigure la toalete materiale destinate igienei personale( săpun, prosoape hârtie, uscatoare de mâini, dezinfecția frecventă a clanţelor uşilor, precum si a altor suprafeţe expuse( mese conferinţă, birouri, etc.)

Art.5. Supravegherea persoanelor autoizolate voluntar la domiciliu, pe teritoriul municipiului Slobozia , va fi asigurată de Poliția Locală Slobozia.

În caz de nevoie, se va solicita sprijinul Inspectoratului Judeţean de Politie Ialomiţa, pentru menţinerea ordinii publice și Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa, pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice.

Art.6. Persoanele aflate în autoizolare pe teritoriul municipiului Slobozia, pot fi ajutate în aprovizionarea cu apă și alimente de către apartinatori si/sau prieteni. În cazurile speciale, persoanele aflate în autoizolare, fără aparținători pot solicita sprijinul Direcţiei de Asistență Socială Slobozia pentru aprovizionarea cu alimente, apa și bunuri necesare traiului, pe perioada programului de lucru si cu o înștiințare făcută într-un timp rezonabil către Direcţia de Sanatate Publică Ialomiţa, care va notifica D.A.S. Slobozia.

Art.7. Persoanele fizice și operatorii economici au obligaţia de a respecta și de a pune în aplicare măsurile dispuse de către autoritatile în domeniul sănătății publice, pentru prevenirea și limitarea infecţiilor cu Coronavirusul Covid-19.

 Măsuri suplimentare de prevenire și limitare a răspândirii COVID- 19

 Primăria Slobozia

este asigurat dezinfectant pentru toate persoanele care intră în Primărie la intrările l și 2 ;

 • interzicerea accesului persoanelor din afara instituţiei la etajele superioare, relaţiile cu acestea fiind susținute cu personalul primăriei în locul special amenajat la intrarea principală din instituţie;
 • se restricţionează accesul contribuabililor persoane fizice și juridice la ghișeele Direcţiei Impozite și Taxe Locale (informaţii, plăţi, declaraţii, petiții, etc), în grupuri de câte 3 persoane pentru a oferi timp pentru dezinfectarea mobilierului
 •  
 • asigurea substanţei dezifectante pentru toate suprafeţele din cadrul Primăriei, dezinfectarea se face în timpul programului din 2 în 2 ore și după program de către personalul auxiliar.
 • afişarea în locuri vizibile a afișelelor de informare a angajaţilor si a cetăţenilor care vin în Primărie cu măsurile suplimentare de combatere a noului Coronavirus
 
   

 • se asigură la toalete materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie), dezinfectia frecventa a uşilor, precum si a suprafeţelor expuse.
 • recomandăm tuturor contribuabililor să evite prezența fizică la ghişeele noastre și să utilizeze metodele alternative de mai jos:

Informaţii la telefoanele: 0243231401, int.146,148,163,167, 191 Depunere documente: prin email la office_ditl@municipiulslobozia.ro Plata online: www.sloboziail.ro

Direcția de Asistență Socială Slobozia

 dezinfectarea periodică a spațiilor, uşilor, podelelor:

 • dotarea personalului cu măști de protecţie și mănuşi: instruirea personalului în vederea respectării măsurilor de protecţie ( a personalului și a beneficiarilor) la deplasarea pe teren;
 • restricționarea accesului cetăţenilor în birouri; rezolvarea problemelor se face prin intermediul biroului Relaţii cu publicul.

Centrul de Zi Slobozia și Centrul Multifuncțional Bora – activitate suspendată pe perioada suspendării cursurilor şcolare

Cantina Sociala

 • dezinfectarea spatiilor, uşilor, podelelor înainte și după servirea mesei de către beneficiari: întocmirea proceselor -verbale în acest sens;
 • accesul limitat al beneficiarilor ( maxim 20 în acelaşi timp, repartizaţi la distanțe mari la mese);
 • beneficiarii sunt supravegheaţi de salariat DAS la spălarea și dezinfectarea mâinilor; abia apoi putând intra în sala de mese.

Centrul de vârstnici:

 • dezinfectarea spațiilor înainte și după plecarea beneficiarilor; întocmirea proceselor -verbale în acest sens;
 • accesul limitat al beneficiarilor ( maxim 20 în acelaşi timp);
 • beneficiarii pot intra în centru doar după spălarea mâinilor

Nu am fost contactați în ultimele zile în vederea ajutării persoanelor izolate.

Poliția Locală Slobozia

 Poliţia locală cooperează cu Poliţia Română, Jandarmeria, IGSU şi cu toate instituţiile administraţiei publice, centrale şi locale. în baza Planului de măsuri stabilit la nivelul CJSU și a Hotărârii nr. 6 a CNSU. Poliţia Locală Slobozia, ca reprezentantă a administraţiei publice:

 • preia informaţiile transmise de către DSP Ialomiţa referitoare la evidenţa persoanelor care s-au întors în ţară şi care au domiciliul pe raza municipiului, venind din zone în care sunt semnalate numeroase cazuri de coronavirus,
 • culege la rândul ei date privitoare la astfel de persoane şi le comunică operativ către DSP Ialomiţa,
 • sprijină, la solicitare, Poliţia Municipiului Slobozia, la monitorizarea persoanelor aflate în izolare la domiciliu,
 • colaboarează cu Poliţia Municipiului Slobozia la identificarea persoanelor şi mijloacelor de transport persoane care vin din ţările semnalate cu numeroase cazuri de coronavirus, monitorizează punctele cunoscute de plecare/sosire a mijloacelor de transport persoane spre/dinspre ţările cu risc de coronavirus : Sediul Atlassib, Parcul de Est, Hotel Select, Staţii vânzare carburanţi,
 • transmite/pune la dispoziţie unităţilor comerciale dc alimentaţie publică, hiper super marketurilor, informările, înştiinţările, atenţionările DSP Ialomiţa, legate de riscul legat de propagarea coronavirusului în spaţiile aglomerate şi de măsurile ce trebuiesc luate,
 • a asigurat pentru personalul propriu la fiecare autovehicul de patrulare mănuşi de unică folosinţă şi alcool sanitar, iar la dispecerat există soluţie dezinfectantă pentru utilizarea obligatorie de către fiecare poliţist local care se prezintă pentru primirea/predarea armamentului şi a celorlalte materiale.

Clubul Sportiv Municipal ”Unirea Slobozia”

 au fost instalate dozatoare pentru dezinfectant în incinta sălii de sport „ Andreea Nica„ pentru administrativ, spectatori si sportivi.

 • au fost instalate dozatoare pentru dezinfectant la tribuna OLIMPIA, sportivi şi arbitri, antrenori, terenurile de tenis ( sportivi, antrenori), şi în incinta Bazinului didactic de înot
 • procesul de pregătire al sportivilor a fost anulat până la următoarea dată, care va
 • fi anunţată.

Competiţiile sportive organizate în Sala Sporturilor „ Andreea Nica„ şi terenul de fotbal 1 Mai se vor disputa fără spectatori .

 Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia

 anularea tuturor evenimentelor cu publicul (spectacole de teatru, proiecţii cinematografice ş.a), până la o dată ce va fi anunţată ulterior;

 • dezinfectarea zilnică, ori de câte ori se impune, a tuturor spaţiilor, suprafeţelor de contact (uşi, ferestre, chiuvete, balustrade ) din incinta Casei de Cultură a Municipiului Slobozia;
 • prelucrarea dispoziţiilor legale privind combaterea coronavirusului cu personalul insituţiei;
 • promovarea pe pagina de facebook a instituţiei a tuturor informaţiilor care privesc măsurile de combatere a coronavirusului.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.