Primăria Slobozia: ne exprimăm poziţia fermă împotriva construirii depozitului pentru deşeuri periculoase celula 2

0

Având în vedere Anunţul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa nr. 2765/26.04.2018 cu privire la organizarea unei dezbateri publice a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Construire depozit deşeuri periculoase celula 2″, propus a fi amplasat în Municipiului Slobozia Tarla 327/4 Parcela 11 – jud. Ialomiţa de către Vivani Salubritate S.A. – societate în reorganizare judiciară, vă aducem la cunoştinţă punctul nostru de vedere cu privire la această problemă:
Apreciem ca total inadecvată organizarea unei dezbateri publice în acest moment, având în vedere că nu există un certificat de urbanism emis de Primăria Municipiului Slobozia pentru realizarea obiectivului „Construire depozit deşeuri periculoase celula 2″, Certificatul de Urbanism nr. 20716/01.03.2017 a avut perioadă de valabilitate 1 (un) an acesta incetându-şi valabilitatea la data de 01.03.2018 întrucât nu a fost solicitată prelungirea sa.
In judeţul Ialomiţa nu sunt activităţi generatoare de mari cantităţi de deşeuri periculoase pentru a necesita extinderea actualelor capacităţi de depozitare cu 248 mii tone. In plus faţă de această situaţie de fapt, pe platforma VIVANI Salubritate S.A. există un incinerator de deşeuri, fapt care reduce cantitatea fizică de materiale contaminante care trebuiesc depozitate.
în acest context, înţelegem că se preconizează ca în această locaţie să fie aduse deşeuri/materiale periculoase din alte zone ale ţării şi nu numai, situaţie cu care nu putem fi de acord.
Totodată solicităm un punct de vedere oficial al Ministerului Mediului pe această problemă.
– Activitatea de depozitare, neutralizare a deşeurilor periculoase este generatoare de pulberi (praf de deşeu) periculoase pe care curenţii de aer îl pot transporta în zonele locuite dar şi pe terenurile agricole învecinate, astfel intrând în alimentaţia animalelor şi indirect a oamenilor, creîndu-se un potenţial risc de contaminare a alimentelor, aerului şi apei.
Din analiza raportului supus dezbaterii publice nu a rezultat existenţa unui studiu de impact asupra influenţei curenţilor de aer, ca vector de transport al pulberilor contaminante. Este cunoscut faptul că în zona noastră sunt curenţi puternici predominanţi pe direcţia Nord – Sud şi Vest – Est, fapt care ar crea un coridor de transport către Municipiul Slobozia a pulberilor puternic contaminante. Solicităm realizarea unui astfel de studiu de impact.
– Nu avem informaţii cu privire la efectuarea unui studiu pedologie din care să rezulte influenţa existenţei depozitului de deşeuri periculoase precum şi efectele măririi capacităţii de depozitare.
Solicităm realizarea unui studiu pedologie care să reflecte aceste influenţe asupra solului, ştiut fiind că principala activitate economică a locuitorilor Judeţului Ialomiţa este cea agricolă.
– Nu în ultimul rând, solicităm realizarea uni studiu de impact asupra apelor de suprafaţă dar şi a pânzei de apă freatică. Din informaţiile care circulă în mediul virtual, se pare că în apropierea acestui depozit este situat un izvor de apă dulce sau un alt curs de apă.

Este reală această situaţie? în caz afirmativ apreciem că riscul de contaminare este deosebit de ridicat.
Riscul de contaminare este prezent şi prin existenţa, la sud de locaţia depozitului Vivani Salubritate S.A. a aşa numitei „Crivae” (fost curs al râului Ialomiţa) care, din informaţiile noastre, face parte din sistemul de apărare împotriva inundaţiilor al Municipiului Slobozia.
In situaţia în care se produce un dezastru natural, inundaţie de amploare, în ce măsură sunt luate toate măsurile necesare pentru ca materialele contaminante din depozitul Vivani Salubritate S.A., fie că vorbim de depozitul de nepericuloase fie că ne referim la depozitul de materiale periculoase, să nu polueze apa Rîului Ialomiţa pentru a nu avea un accident de tipul poluării cu cianuri a Rîului Tisa de către o exploataţie minieră de la Baia Mare?
în acest context nu avem nici o informaţie cu privire la influenţa depozitului asupra florei şi faunei. Solicităm că în cadrul raportului să fie efectuate studii care să precizeze depozitarea de deşeuri periculoase în această zonă are influenţă asupra florei şi faunei din zonă şi gradul de influenţă inclusiv a Lacului Amara, care este un lac terapeutic de interes naţional.
Din analiza raportului supus dezbaterii a rezultat faptul că monitorizarea factorilor de mediu a fost realizată de o societate comercială care ar face parte din grupul de interese economice din care face parte şi Vivani Salubritate S.A., respectiv Waste Laboratory.
în situaţia în care este reală acesta situaţie solicităm ca aceste studii să fie efectuate de către o un alt laborator, considerând că rezultatele sunt viciate şi neconcludente.
– Nu putem să nu observăm că Vivani Salubritate S-A este o societate aflată în procedură de reoganizare judiciară care are dificultăţi financiare în a plăti furnizori şi taxe şi impozite catre bugetul consolidat de stat şi cel local, cu toate acestea această societate îşi permite să realizeze o investiţie cu un impact economic şi de mediu foarte mare.

Ne punem întrebarea dacă Adunarea generală a creditorilor a aprobat această investiţie sau nu?
– Referitor la situaţia juridică a Vivani Salubritate S.A., şi anume de societate aflată în reorganizare judiciară, aprecim că instabilitatea economică a acestei societăţi ridică semne de întrebare asupra constituirii Fondului de închidere a depozitelor.
în acest context, facem precizarea că la ultima inspecţie fiscală realizată de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Slobozia, din cadrul Primăriei Municipiului Slobozia, privind modalitatea de constituire, calculare şi virare a fondurilor de închidere pentru „Depozitul de deşeuri nepericuloase”, respectiv contul pentru „Depozitul de deşeuri periculoase”, s-a constatat, din documentele puse la dispoziţie, că sunt constituite sumele, la data controlului, în conturi bancare curente şi nu speciale în asa fel încât sa se garanteze faptul că această sumă nu este folosită în alte scopuri decât în cel care a fost constituit, neavând certitudinea că sumele nu au fost virate în cont în mod special pentru acest control sau in alt scop, sreprezentanţii societăţii refuzînd să pună la dispoziţie un rulaj al contului de depozit.
– La cca 1 km distanţă de acest depozit se află frontul de captare a apei potabile a Oraşului Amara. În ce măsură, noua capacitate de depozitare poate afecta calitatea apei furnizate populaţiei acestui oraş? A fost luat în calcul la întocmirea studiului de impact?
în ceea ce priveşte dezbaterea publică, deşi Depozitul de deşeuri periculoase se află pe teritoriul administrativ al UAT Municipiul Slobozia, acesta face parte dintr-un complex de depozitare ce aparţine aceluiaşi operator economic, care în realitate îşi desfăşoară activitatea pe raza a două UAT-uri, inclusiv Comuna Perieţi, drept pentru care considerăm că era oportun şi necesar să participe la dezbarea publică şi locuitorii Comunei Perieţi.

In concluzie, apreciem că la acest moment sunt foarte multe necunoscute cu privire la impactul acestei investiţii asupra mediului şi populaţiei, drept urmare Având în vedere Anunţul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa nr.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.