Ședința Consiliului Județean Ialomița

1

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28.03.2014, ora 13,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

           I. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri :

a) privind  modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  nr.70/25.10.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa;

b) privind adoptarea unor măsuri pentru funcţionarea Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judeţului Ialomiţa;

c) privind rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014;

d) privind aprobarea bugetului împrumutului intern al judeţului Ialomiţa,  pe anul 2014;

e) privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2014;

f) privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2014;

g) privind  desemnarea  persoanei care să efectueze înregistrarea şi raportarea datoriei publice a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

h) privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni;

i) privind completarea  Hotărârii  Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94/20.12.2013 privind reglementarea funcţionării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019;

j) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie  de echipamente şi servicii de implementare a sistemului informatic integrat, inclusiv servicii de instruire, din cadrul proiectului „E-UAT. Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa”, cod SMIS – CSNR: 48411;

k) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie  a infrastructurii hardware şi software necesare pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare şi implementare a Sistemului Informatic de Management  a Activităţii Primăriilor (analiza cerinţelor, proiectare, implementare, testare sistem informatic, inclusiv portal web, precum şi instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi a celui care va asigura mentenanţa sistemului informatic integrat dezvoltat), din cadrul proiectului „Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante” cod SMIS-CSNR 48391.

II. Diverse

– aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 07.02.2014;

– aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 25.02.2014.

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

1 comentariu

Lăsați un mesaj

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.