SPRIJIN PENTRU COMUNITĂŢILE RURALE: 840.000 euro pentru 12 comune din Ialomiţa şi Brăila

0

PROIECTE. Dezvoltarea infrastructurii locale în opt localităţi rurale din judeţul Ialomiţa şi patru din judeţul Brăila se realizează cu fonduri primite prin Asociaţia GAL Danubius Ialomiţa – Brăila. Sunt proiecte la care comunităţile locale contribuie cu 260.000 euro pentru un număr de 34.000 beneficiari.
Strategia de dezvoltare locală (SDL) implementată de Asociaţia GAL Danubius Ialomiţa – Brăila, corespunde nevoilor identificare în teritoriul celor 28 de comune şi oraşul Ţăndărei, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sporirea atractivităţii teritoriului. Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri rurale de calitate şi de accesibilitatea populaţiei la servicii.
Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalele elemente ce menţin decalajul actual dintre zonele rurale şi urbane. Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă publică, deszăpezire, situaţii de urgenţă, gestionarea deşeurilor, întreţinerea infrastructurii de acces pe spaţiile publice sunt menţionate printre priorităţile investiţionale de către majoritatea cetăţenilor participanţi la dezbaterile publice în procesul de elaborare a SDL.
Sprijin consistent pentru serviciile locale de bază
Măsura M7/6B, „Creşterea atractivităţii teritoriului GAL Danubius Ialomiţa – Brăila prin înnoirea satului”, este modalitatea prin care comunităţile locale pot obţine finanţări nerambursabile dedicate îmbunătăţirii infrastructurii de bază şi a serviciilor. Potrivit Regulamentului European 1305/2013, articolul „servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” prevede forme de sprijin, printre altele, pentru investiţii în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populaţiei rurale, inclusiv a celor de agrement şi culturale, şi a infrastructurii aferente.
Valoarea unui proiect, aşa cum a fost fişa măsurii aprobată de Adunarea Generală a Parteneriatului public – privat GAL Danubius Ialomiţa – Brăila este cuprinsă între 5.000 – 70.000 euro, sumă nerambursabilă, ca regulă necesară. Prin fişa măsurii sunt eligibile, în sens larg, acţiuni materiale şi imateriale ce conduc la implementarea următoarelor tipuri de proiecte: investiţii de înfiinţare/dezvoltare/îmbunătăţire/extindere a serviciilor locale, amenajarea spaţiilor publice locale, inclusiv investiţii de agrement, elaborarea şi actualizarea planurilor de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale, investiţii pentru crearea/îmbunătăţirea/modernizarea/extinderea/viabilizarea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, incluzând investiţii în domeniul energiei regenerabile şi al economiei energiei, al gestionării deşeurilor şi al protecţiei mediului, construire/modernizare/reabilitare/dotare inclusiv eficientizarea energetică a clădirilor de utilitate publică, îmbunătăţirea confortului şi siguranţei publice, dotarea infrastructurii educaţional – sociale, etc.
Comuna Frecăţei
Numărul locuitori deserviţi: 1344. Investiţie nouă: valoare totală proiect – 123.371 euro, valoare sprijin nerambursabil – 70.000 euro. Proiectul vizează ca obiectiv principal dotarea cu mijloc de transport tip autobuz a serviciului de transport regulat pasageri ai comunei Frecăţei. Locuri de muncă nou create – 0.
Comuna Bărăganul
Număr locuitori deserviţi: 3062. Investiţie nouă: valoare totală proiect – 92.582 euro, valoare sprijin nerambursabil – 70.000 euro. Proiectul vizează ca obiectiv principal dotarea cu un utilaj tip încărcător frontal a serviciului voluntar de situaţii de urgenţă a comunei Bărăganul, judeţul Brăila. Locuri de muncă nou create: 0.
Comuna Tichileşti
Număr locuitori deserviţi: 3864. Investiţie nouă: valoare totală proiect – 78.915 euro, valoare sprijin nerambursabil – 70.000 euro. Proiectul vizează ca obiectiv principal dotarea cu un utilaj tip încărcător frontal având cupă şi furci pentru serviciul voluntar de situaţii de urgenţă a comunei Tichileşti, judeţul Brăila. Locuri de muncă nou create: 0.
Comuna Ciulniţa
Număr locuitori deserviţi: 2400. Investiţie nouă: valoare totală proiect – 89.983 euro, valoare sprijin nerambursabil – 70.000 euro. Proiectul vizează ca obiectiv principal dotarea cu un utilaj tip buldo-excavator pentru serviciul voluntar de situaţii de urgenţă al comunei Ciulniţa, judeţul Ialomiţa. Locuri de muncă nou create: 0.
Comuna Scânteia
Număr locuitori deserviţi: 3851. Investiţie nouă: valoare totală proiect 85.982 euro, valoare sprijin nerambursabil – 68.825 euro. Proiectul vizează ca obiectiv principal dotarea cu un utilaj tip încărcător frontal pentru serviciul voluntar de situaţii de urgenţă al comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa. Locuri de muncă nou create: 0.
Comuna Movila
Număr locuitori deserviţi: 1977. Investiţie nouă: valoare totală proiect – 82.318 euro, valoare sprijin nerambursabil – 69.175 euro. Proiectul vizează ca obiectiv principal dotarea cu un utilaj tip buldo-excavator pentru serviciul de administrare a domeniului public şi privat din comuna Movila, judeţul Ialomiţa. Locuri de muncă nou create: 0.
Comuna Berteştii de Jos
Număr locuitori deserviţi: 3110. Investiţie nouă: valoare totală proiect – 83.187 euro, valoare sprijin nerambursabil – 69.905 euro. Proiectul vizează ca obiectiv principal dotarea cu un utilaj tip încărcător frontal având cupă pentru serviciul voluntar de situaţii de urgenţă al comunei Berteştii de Jos, judeţul Brăila. Locuri de muncă nou create: 0.
Comuna Mărculeşti
Număr locuitori deserviţi: 1588. Investiţie nouă: valoare totală proiect – 80.894 euro, valoare sprijin nerambursabil 67.978 euro. Proiectul vizează ca obiectiv principal dotarea cu un utilaj tip încărcător frontal multifuncţional pentru serviciul voluntar de situaţii de urgenţă al comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa. Locuri de muncă nou create: 0.
Comuna Săveni
Număr locuitori deserviţi: 3487. Investiţie nou: valoare totală proiect – 83.333 euro, valoare sprijin nerambursabil – 69.998 euro. Proiectul vizează ca obiectiv principal dotarea cu un utilaj tip buldo-excavator pentru serviciul voluntar de situaţii de urgenţă al comunei Săveni, judeţul Ialomiţa. Locuri de muncă nou create: 0.
Comuna Gheorghe Lazăr
Număr locuitori deserviţi: 2319. Investiţie nouă: valoare totalp proiect – 80.928 euro, valoare sprijin nerambursabil – 68.007 euro. Proiectul vizează ca obiectiv principal dotarea cu un utilaj tip tractor cu anexele următoare: încărcător frontal, vidanjă cu kit de incendiu, echipament de erbicidat, tocătoare, freză pentru serviciul voluntar de situaţii de urgenţă al comunei Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa. Locuri de muncă nou create: 0.
Comuna Vlădeni
Număr locuitor deserviţi: 2156. Lucrări de intervenţi: valoare totală proiect – 95.966 euro, valoare sprijin nerambursabil – 69.956 euro. Proiectul îşi propune modernizarea străzii Traian din comuna Vlădeni pe o lungime de 532 metri liniari. Locuri de muncă nou create în faza de execuţie: 17.
Comuna Borduşani
Număr locuitor deserviţi: 4786. Lucrări de intervenţie: valoare totală proiect – 117.060 euro, valoare sprijin nerambursabil – 69.999 euro. Proiectul îşi propune modernizarea străzilor Zorilor din comuna Borduşani pe o lungime de 460 metri liniari. Locuri de muncă nou create în faza de execuţie: 19.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.