Vino la şcoală! Proiect pentru reducerea abandonului şcolar şi creşterea participării la educaţie – Activitățile proiectului

0

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, are ca beneficiar Centrul de Instruire şi Consultanţă Labor și se desfășoară în parteneriat cu Liceul Tehnologic Sfânta Ecaterina și Şcoala Gimnazială Alexandru Odobescu din Urziceni.
Printre cele mai importante activități ale proiectului, enumerăm:
A. Activităţi de conştientizare a comunităţii şi dezvoltare a unui parteneriat local pentru susţinerea accesului egal la învăţământul general
1) Evenimente de informare şi conştientizare locală: campanie de conştientizare, campanie media, dezbatere publică
2) Implementarea unui program pilot pentru dezvoltarea Parteneriatului Local în vederea reducerii abandonului şcolar
3) Realizarea unei cercetări sociologice cu titlul „ Tendințele de dezvoltare economică și ocupare pentru tinerii din Municipiul Urziceni”
B. Activităţi pentru părinţi
1) Consilierea părinţilor, elaborarea schemei de sprijin personalizat şi monitorizarea progresului
2) Derularea programului educativ “Şcoala pentru părinţi”(8 ateliere de educaţie parentală) organizat în 4 serii
C. Activităţi pentru preşcolari
1) Identificare, recrutare şi înscriere copii pentru grădiniţă
2) Consiliere şi orientare educaţională pentru preşcolari, elaborarea planurilor educaţionale individualizate şi evaluarea progresului
3) Sprijinirea tranziţiei de la un ciclu educaţional la altul
4) Programe de activităţi extracurriculare Ateliere de educaţie alternativă şi excursii educaţionale
5) Programe socio-educaţionale pentru vacanţa de vară
6) Diminuarea nevoilor prin acordarea de sprijin financiar şi material (bani, pachete cu rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte)
D. Activităţi pentru elevi
1) Identificare, recrutare şi înscriere
2) Consiliere şi orientare educaţională
3) Consiliere şi orientare profesională
4) Sprijinirea tranziţiei de la un ciclu educaţional la altul-activităţi pregătitoare şi de acomodare
5) Program activităţi extra-curriculare: Educaţie alternativă prin ateliere şi excursii
6) Program socio-educaţional pentru vacanţa de vară
7) Diminuarea nevoilor prin acordarea de sprijin material
E. Activităţi „A doua şansă” pentru tineri/adulţi
1) Consiliere şi orientare educaţională
2) Consiliere şi orientare profesională
3) Derularea şi absolvirea cursurilor aferente ciclului primar
4) Diminuarea nevoilor prin acordarea de sprijin financiar
F. Activităţi pentru asigurarea echipamentelor necesare dezvoltării activităţilor educaţionale în şcoală
1) Dotarea Laboratorului Informatic- Achiziţionarea de echipamente
2) Dotarea spaţiilor destinate activităţilor educaţionale
În cadrul activității „A doua şansă” pentru tineri/adulţi, sunt vizați 50 tineri/adulți din comunitatea defavorizată care nu au absolvit învățământul primar. Activitatea se organizează cu 50 tineri/adulți și vor fi parcurse materiile pentru 4 ani de studiu, fiecare an de studiu având alocate 16 saptamâni, în conformitate cu Planul Cadru „A Doua Sansa”-în învățământul primar pentru învățământul în limba română.
Pe tot parcursul perioadei de școlarizare, participanții vor beneficia de consiliere educațională din partea unui psiholog și de consiliere și orientare privind cariera, realizată de un specialist în domeniu, precum și de manualele și rechizitele necesare desfășurării orelor de curs.
La absolvirea ciclului primar, finalizată cu obținerea diplomei eliberate de MEN, absolvenții vor primi și un sprijin financiar în valoare de 1800 ron.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.