0

Subscrisa Intercom Management SPRL in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC RALEX TRADE INTERNATIONAL SRL – in faliment in bankruptcy en faillite inregistrata la ORC sub nr J40/3187/2003 CUI 15259160 desemnat prin SC 2442 din 24.02.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia VII Civila in dosarul 24636/3/2010 organizeaza in conditiile Legii 85/2006 si conform aprobarii Adunarii Creditorilor din data de 16.04.2014 licitatie publica cu strigare avand ca obiect: imobil in suprafata de 169 mp (C1,C2,C3) si teren intravilan in suprafata de 1.299 mp situat in com Movilita jud Ialomita avand numar cadastral 218/1 si inscris in Cartea Funciara nr. 20536 UAT Movilita pornind de la pretul de 132.750 lei + TVA.Licitatia se va organiza in data de 06.06.2014 ora 14 la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti Bd Corneliu Coposu nr 5 bloc 103 sc B ap 45 sector 3 nefiind acceptata nicio scadere din pretul de pornire. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor supuse vanzarii au obligatia sub sanctiunea decaderii sa faca dovada acestui fapt cu minim 5 zile inainte de data stabilita pentru vanzare la sediul ales al lichidatorului judiciar de mai sus. Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea Regulamentului de licitatie de la sediul ales al lichidatorului judiciar. Achizitionarea Regulamentului de licitatie se poate face pana cel tarziu in preziua licitatiei contra sumei si 800 lei + TVA si este posibila in fiecare zi lucratoare intre orele 10 – 16 incepand cu data prezentului anunt.Toti potentialii ofertanti care au achizitionat regulamentul de licitatie vor depune la sediul lichidatorului judiciar in plic sigilat actele precizate in regulament pana cel tarziu in preziua licitatiei ora 16. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin regulamentul de licitatie si nu au procedat la achitarea garantiei de 10% din pretul stabilit in Raportul de evaluare. 0722.729.383.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.