0

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală «  Dunărea de Jos » Subregiunea Borduşani-Giurgeni, vă aduce la cunoştinţă lansarea   sesiunii de depunere a proiectelor  pentru anul  2014 pe Măsura MIGAL 4 – Masura 413 prin măsura 322 PNDR – Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural. Sesiunea este deschisă în perioada 12.09.2014-22.09.2014 si se prelungeste pana la data de 30.09.2014.

           Solicitanţii pot realiza şi depune proiecte pentru măsura 413  :

·         Măsura 322 PNDR – MIGAL 4- Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural;

Tipuri de beneficiari eligibili :

a)  Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare ;

b)  Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare ;

c)  ONG-uri care realizează o investiţie de interes public ;

Fondul disponibil: Valoarea totală a ajutorului public (comunitar şi naţional) alocată pe Măsura MIGAL 4 (Măsura 413 prin 322 PNDR) Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural, în cadrul sesiunii nr. 3/2014, este de 281.094 Euro. Fiecare dintre Proiectele GAL poate avea valoarea maximă a ajutorului public (comunitar şi naţional) de 200.000 Euro. 

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanţare trebuie implementat în teritoriul GAL « Dunărea de Jos »  : Ciulnița, Mărculeşti, Cosâmbeşti, Sudiţi, Săveni, Ogradă, Bucu, Gheorghe Lazăr, Valea Ciorii, Scȃnteia, Țăndărei, Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei, Giurgeni, Vlădeni, Borduşani, Stelnica, Movilă, Făcăeni, Platoneşti ( judeţul Ialomiţa) şi Victoria  ( judeţul Brăila).

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fişa Măsurii şi în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri, care vor fi publicate pe site-ul GAL “ Dunărea de Jos”  – www.igal.ro

Cei interesaţi pot consulta Ghidul solicitantului şi criteriile de selecţie , conformitate şi eligibilitate, precum şi orice alte informaţii cu referire la aceste măsuri , în format electronic pe site-ul oficial al Grupului de Acţiune Locală   «  Dunărea de Jos » – www.igal.ro sau www.apdrp.ro – Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit sau www.madr.ro –  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Informaţiile se pot obţine şi la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală   «  Dunărea de Jos »: oraşul Țăndărei, Aleea Orhideei, nr.4, judeţul Ialomiţa : email : galdunareadejos@yahoo.com

Depunerea cererilor de finanţare se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală   «  Dunărea de Jos » din oraşul Țăndărei, Aleea Orhideei, nr.4, judeţul Ialomiţa. 

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 25.09.2014,  ora 15:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală “Dunărea de Jos” Subregiunea Borduşani -Giurgeni.

Asociaţia GAL “Dunărea de Jos” Subregiunea Borduşani -Giurgeni va notifica în scris și prin intermediul paginii web www.igal.ro toţi solicitanţii  asupra rezultatului evaluărilor cererilor de finanțare depuse.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.