0

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală «  Dunărea de Jos » Subregiunea Borduşani-Giurgeni, aduce la cunoştiinţa lansarea   sesiunii de depunere a proiectelor  pentru anul  2014 pe Măsura MIGAL 6 – 111 PNDR – Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe în perioada 12.09.2014-28.10.2014 și se prelungește până la data de 10.11.2014.

           Solicitanţii pot realiza şi depune proiecte pentru măsura MIGAL 6  :

·         Măsura 111 PNDR – MIGAL 6- Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe

·         Tipuri de beneficiari eligibili :

·         Beneficiarii direcţi: Furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, entităţi publice sau private care activează în domeniul formarii profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

·         Beneficiarii direcţi vor fi titularii Contractului de Finanţare încheiat cu APDRP pentru prestarea serviciilor definite în proiect. Beneficiarul direct depune Cerere de Finanţare însoţită de anexele precizate în prezentul Apel de selecţie.

·         Beneficiarii finali: Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietarii de păduri) şi din domeniul industriei agro-alimentare.

·         Beneficiarii finali NU vor fi titulari ai Contractului de Finanţare încheiat cu APDRP. Beneficiarii finali vor utiliza serviciile de formare profesională, pentru participarea la diferite întruniri tematice, târguri, expoziţii, proiecte de succes şi pentru realizarea de activităţi practice detaliate în legătură cu procesul de formare după caz, servicii furnizate de beneficiarii direcţi.

·         Fondul disponibil: Valoarea totală a ajutorului public (comunitar şi naţional) alocata pe Măsura MIGAL 6 (Măsura  111 PNDR) Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe , în cadrul sesiunii nr.1/2014, este de 30 000 Euro. Fiecare dintre Proiectele GAL poate avea valoarea maximă a ajutorului public (comunitar şi naţional) de 30.000 Euro. 

Activităţile de formare vor fi implementate pe teritoriul GAL „Dunărea de Jos” Subregiunea Bordusani-Giurgeni în judeţul Ialomiţa sau în judeţele adiacente după caz .

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fişa Măsurii şi în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri, care vor fi publicate pe site-ul GAL “ Dunărea de Jos”  – www.igal.ro

Cei interesaţi pot consulta Ghidul solicitantului şi criteriile de selecţie , conformitate şi eligibilitate , precum şi orice alte informaţii cu referire la aceste măsuri , în format electronic pe site-ul oficial al Grupului de Acţiune Locală          «  Dunărea de Jos » – www.igal.ro sau www.apdrp.ro – Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit sau www.madr.ro –  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Informaţiile se pot obţine şi la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală   «  Dunărea de Jos »: oraşul Țăndărei , Aleea Orhideei ,nr.4,judeţul Ialomiţa :  email : galdunareadejos@yahoo.com

Depunerea cererilor de finanţare se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală   «  Dunărea de Jos » din oraşul Țăndărei , Aleea Orhideei , nr.4, judeţul Ialomiţa. 

Perioada  de depunere a cererilor de finanțare este 12.09.2014-28.10.2014 și se prelungește până la data de 10.11.2014. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală “Dunărea de Jos” Subregiunea Borduşani -Giurgeni.

Asociaţia GAL “Dunărea de Jos” Subregiunea Borduşani -Giurgeni va notifica în scris și prin intermediul paginii web www.igal.ro toţi solicitanţii  asupra rezultatului evaluărilor cererilor de finanțare depuse.

 

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.