ANUNT DE LICITATIE PUBLICA DESCHISA PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA UNEI SUPRAFETE DE 1233 mp, NR. CADASTRAL 21510, TEREN INTRAVILAN, SITUAT PE SOSEAUA BUCURESTI NR.34,PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI CAZANESTI

0

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon de fax, adresa de e-mail, ale autorităiii contractante:
– CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI ,cod fiscal 4231962, Căzăneşti, Şos. Bucureşti, nr. 93, cod poştal: 927065, judeţul Ialomiţa;
– Telefon: 0243 / 264010; Fax 0243 / 264397;
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii (descrierea si identificarea bunurilor care urmează a fi concesionate):
– Obiectul licitaţiei este constituirea dreptul de superficie cu titlu oneros asupra unui teren intravilan, proprietate privata a localitatii, în suprafaţă de 1233 mp, situat pe şoseaua Bucureşti nr. 3 A.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:
– In urma unei solicitari scrise adresate autoritatii contractante.
3.2. Denumirea si adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:
– CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI, Compartimentul Juridic si Resurse Umane, Şos. Bucureşti, nr. 93, cod poştal: 927065, judeţul Ialomiţa, telefon: 0243 /264010; Fax 0243 / 264397
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:
– costul documentatiei de atribuire este contravaloarea multîplicării acesteia şi/sau taxele poştale.
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor:
– 24. 04. 2017.
4. Informatii privind documentele de inscriere la licitatie :
4.1. Data limita de depunere a ofertelor:
– 24. 04. 2017, orele 10.00.
4.2. Adresa unde trebuiesc depuse documentele de inscriere:
– CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI ,cod fiscal 4231962, Căzăneşti, Şos. Bucureşti, nr. 93, cod poştal: 927065, judeţul Ialomiţa.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuiesc depuse documentele de inscriere la licitatie:
– 1 (una in original)
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica a licitatiei cu strigare:
– sedinta publica de licitatie se va desfasura in data de 25. 04. 2017, la sediul Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, la ora 10.00.
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:
– Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Ialomiţa
7. Data transmiterii anuntutui de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii:
– 20.04.2017.

Primar,
Alexandru MACHITA

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.