Asociaţia Grupul de Acţiune Locală « Dunărea de Jos » Subregiunea Borduşani-Giurgeni, anunță lansarea sesiunii 1/2015 pentru depunerea proiectelor pe Măsura MIGAL 3 – Măsura 413 prin 322 PNDR – ONG

0

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală «  Dunărea de Jos » Subregiunea Borduşani-Giurgeni, aduce la cunoştinţa lansarea sesiunii de depunere a proiectelor  pentru anul  2015 pe Măsura MIGAL 3 (Măsura 413 prin 322 PNDR – ONG)  Înființarea și dezvoltarea serviciilor locale pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale. Sesiunea este deschisă în perioada 13.03.2015-24.03.2015.

           Solicitanţii pot realiza şi depune proiecte pentru măsura 413  :

  • Măsura 322 PNDR – MIGAL 3- Înființarea și dezvoltarea serviciilor locale pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale.

Tipuri de beneficiari eligibili :

  • a)  Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare ;
  • b)  Asociațiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înființate conform legislației naționale ăn vigoare ;
  • c)  ONG-uri care realizează o investiție de interes public.

Fondul disponibil: Valoarea totală a ajutorului public (comunitar și național) alocată pe Măsura MIGAL 3 (Măsura 413 prin 322 PNDR) Înființarea și dezvoltarea serviciilor locale pentru comunitatea rurală, menținerea și păstrarea moștenirii rurale, în cadrul sesiunii nr.1/2015, este de 60.000 euro. Fiecare dintre Proiectele GAL poate avea valoarea maximă a ajutorului public (comunitar și național) de 60.000 Euro.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanţare trebuie implementat în teritoriul GAL « Dunărea de Jos »  : Ciulnița, Mărculeşti, Cosimbeşti, Sudiţi, Săveni, Ograda, Bucu, Gheorghe Lazăr, Valea Ciorii, Scȃnteia, Țăndărei, Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei, Giurgeni, Vlădeni, Borduşani, Stelnica, Movila, Făcăeni, Platoneşti ( judeţul Ialomiţa) si Victoria  ( judeţul Brăila).

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fişa Măsurii şi în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri, care vor fi publicate pe site-ul GAL “ Dunărea de Jos”  – www.igal.ro

Cei interesaţi pot consulta Ghidul solicitantului şi criteriile de selecţie , conformitate şi eligibilitate , precum şi orice alte informaţii cu referire la aceste măsuri , în format electronic pe site-ul oficial al Grupului de Acţiune Locală          «  Dunărea de Jos » – www.igal.ro sau www.afir.ro – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale sau www.madr.ro –  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Informaţiile se pot obţine şi la sediul Asociatiei Grupul de Acţiune Locală   «  Dunărea de Jos »: oraşul Țăndărei , Aleea Orhideei ,nr.4,judeţul Ialomiţa :  email : galdunareadejos@yahoo.com

Depunerea cererilor de finantare se va face la sediul Asociatiei Grupul de Acţiune Locală   «  Dunărea de Jos » din oraşul Țăndărei , Aleea Orhideei , nr.4, judeţul Ialomiţa. 

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 24.03.2015,  ora 15:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală “Dunărea de Jos” Subregiunea Bordusani -Giurgeni.

Asociaţia GAL “Dunărea de Jos” Subregiunea Borduşani -Giurgeni va notifica în scris și prin intermediul paginii web www.igal.ro toţi solicitanţii  asupra rezultatului evaluărilor cererilor de finanțare depuse.

 

 

Lăsați un mesaj

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.