Asociaţia Grupul de Acţiune Locală « Dunărea de Jos » Subregiunea Borduşani-Giurgeni, anunță lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru anul 2014 pe Măsura MIGAL 1 – 411 prin 121 PNDR

0

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Dunărea de Jos „ Subregiunea Borduşani-Giurgeni, aduce la cunoştinţă lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru anul 2014 pe Măsura MIGAL 1- 411 prin 121 PNDR Modernizarea exploataţiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL Dunărea de Jos, sesiunea nr. 1/2015.

Sesiunea deschisă începând cu data de 13.03.2015  până la data de  24.03.2015  iar intervalul orar în care se pot depune proiectele este 09:00-15:00.

           Solicitanţii pot realiza şi depune proiecte pentru măsura 411  :

  • Măsura 411 prin 121 PNDR – MIGAL 1- Modernizarea exploataţiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL Dunărea de Jos.
  • Tipuri de beneficiari eligibili :

Fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune cuprinsă între 2 și 50 UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol:

 a)Persoanã fizicã;

 b)Persoanã fizicã autorizatã (înființatã în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

c)Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

 d)Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

e)Societate în nume colectiv – SNC (înființatã în baza Legii nr. 31/1990, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);

f)Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

g)Societate pe acţiuni – SĂ (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi

completările ulterioare);

h)Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

  1. i) Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

j)Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

k)Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificările şi completările ulterioare;

l)Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificările și completările ulterioare;

m)Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările și completările ulterioare, doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

n)Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Fondul disponibil: Valoarea totală a ajutorului public (comunitar şi național) alocată pe Măsura MIGAL 1 (Măsura 411 prin 121 PNDR) Modernizarea exploataţiilor agricole din teritoriul Parteneriatului GAL Dunărea de Jos, este de 264.386 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Euro.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 400.000 Euro ( valoarea totală a proiectului (eligibilă + neeligibilă) poate depăși 400.000 Euro).

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanţare trebuie implementat în teritoriul GAL „Dunărea de Jos „  : Ciulnița, Mărculeşti, Cosâmbeşti, Sudiţi, Săveni, Ogradă, Bucu, Gheorghe Lazăr, Valea Ciorii, Scȃnteia, Țăndărei, Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei, Giurgeni, Vlădeni, Borduşani, Stelnica, Movilă, Făcăeni, Platoneşti ( judeţul Ialomiţa) şi Victoria  ( judeţul Brăila).

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fişa Măsurii şi în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri, care vor fi publicate pe site-ul GAL “ Dunărea de Jos”  – www.igal.ro

Cei interesaţi pot consulta Ghidul solicitantului şi criteriile de selecţie , conformitate şi eligibilitate , precum şi orice alte informaţii cu referire la aceste măsuri , în format electronic pe site-ul oficial al Grupului de Acţiune Locală   „Dunărea de Jos „ – www.igal.ro sau www.afir.ro – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale sau www.madr.ro –  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Informaţiile se pot obţine şi la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „  Dunărea de Jos”: oraşul Țăndărei , Aleea Orhideei ,nr.4,judeţul Ialomiţa :  email : galdunareadejos@yahoo.com

Depunerea cererilor de finanţare se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală  „Dunărea de Jos „ din oraşul Țăndărei , Aleea Orhideei , nr.4, judeţul Ialomiţa. 

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 24.03.2015,  ora 15:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală “Dunărea de Jos” Subregiunea Borduşani -Giurgeni.

Asociaţia GAL “Dunărea de Jos” Subregiunea Borduşani -Giurgeni va notifica în scris și prin intermediul paginii web www.igal.ro toţi solicitanţii  asupra rezultatului evaluărilor cererilor de finanțare depuse.

 

 

 

 

 

Lăsați un mesaj

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.