Asociaţia Grupul de Acţiune Locală « Dunărea de Jos » Subregiunea Borduşani-Giurgeni, vă aduce la cunoştinţă lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru anul 2015 pe Masura MIGAL 2 (Masura 421)

0

            Asociaţia Grupul de Acţiune Locală «  Dunărea de Jos » Subregiunea Borduşani-Giurgeni, vă aduce la cunoştinţă lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru anul 2015 pe Masura MIGAL 2 (Masura 421)  Implementarea proiectelor de cooperare LEADER, sesiunea nr. 1/2015.  Sesiunea este deschisă în perioada 13.03.2015-24.03.2015 și se prelungește până la data de 27.03.2015.

           Solicitanţii pot realiza şi depune proiecte pentru măsura 421  :

  • Măsura 421-Implementarea proiectelor de cooperare LEADER

Tipuri de beneficiari eligibili :

Beneficiari finali:

– partenerii economici și sociali din teritoriul parteneriatului GAL;

– alţii reprezentanţi ai societatii civile, cum ar fi fermierii, femeile din mediul rural, tinerii și asociaţiile lor, etc. din teritoriul parteneriatului GAL;

– partenerii publici care acoperă parţial sau total teritoriul parteneriatului GAL;

– oricare alt reprezentant al actorilor sociali care intreprind o activitate relevantă pentru teritoriu – ca persoane fizice/persoane resursă sau reprezentanţi ai unor persoane juridice;

Fondul disponibil: Valoarea totală a ajutorului public (comunitar şi naţional) alocată pe Măsura MIGAL 2 (Masura 421)  Implementarea proiectelor de cooperare LEADER, în cadrul sesiunii nr. 1/2015, este de 20.000 Euro. Fiecare dintre Proiectele GAL poate avea valoarea maximă a ajutorului public (comunitar şi naţional) de 20.000 Euro.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanţare trebuie implementat în teritoriul GAL « Dunărea de Jos »  : Ciulnița, Mărculeşti, Cosâmbeşti, Sudiţi, Săveni, Ogradă, Bucu, Gheorghe Lazăr, Valea Ciorii, Scȃnteia, Țăndărei, Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei, Giurgeni, Vlădeni, Borduşani, Stelnica, Movilă, Făcăeni, Platoneşti ( judeţul Ialomiţa) şi Victoria (judeţul Brăila).

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Fişa Măsurii şi în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri, care vor fi publicate pe site-ul GAL “ Dunărea de Jos”  – www.igal.ro

Cei interesaţi pot consulta Ghidul solicitantului şi criteriile de selecţie, conformitate şi eligibilitate, precum şi orice alte informaţii cu referire la aceste măsuri , în format electronic pe site-ul oficial al Grupului de Acţiune Locală   «  Dunărea de Jos » – www.igal.ro sau www.afir.ro – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale sau www.madr.ro –  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Informaţiile se pot obţine şi la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală   «  Dunărea de Jos »: oraşul Țăndărei, Aleea Orhideei, nr.4, judeţul Ialomiţa : email : galdunareadejos@yahoo.com

Depunerea cererilor de finanţare se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală   «  Dunărea de Jos » din oraşul Țăndărei, Aleea Orhideei, nr.4, judeţul Ialomiţa. 

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 27.03.2015,  ora 15:00. Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală “Dunărea de Jos” Subregiunea Borduşani -Giurgeni.

Asociaţia GAL “Dunărea de Jos” Subregiunea Borduşani -Giurgeni va notifica în scris și prin intermediul paginii web www.igal.ro toţi solicitanţii  asupra rezultatului evaluărilor cererilor de finanțare depuse.

 

 

 

Lăsați un mesaj

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.