Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante

0

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de:
1. consilier clasa I grad profesional principal – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartiment resurse umane.
Condiţii generale:
Pentru participare la concurs candidaţii trebuie sa indeplinescă condiţile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare.
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice cu domeniul de licentă:management; ştiinţe sociale cu domeniul de licenţă sociologie specializarea resurse umane, ştiinţe sociale cu domeniul de licenţă ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică; ştiinţe juridice cu domeniul de licenţă drept.
– vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.
– cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu.
2. consilier juridic clasa I grad profesional debutant – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartiment juridic
Condiţii generale:
Pentru participare la concurs candidatii trebuie sa indeplinesca conditiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare.
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă–ştiinţe juridice, domeniul de licenţa ,, drept’’ avand una dintre specializări:
a) drept;
b) drept european si internaţional;
– vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani.
– cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu.
Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante, candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ , condiţiile generale si cele specifice de participare.
În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, la Registratura Primăriei Municipiului Urziceni camera nr.12 din str. Calea Bucureşti nr.104.
– proba scrisă se va desfăşura în data de 11.11.2016, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Urziceni;
– proba interviului se va desfasura într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Urziceni;
Locul concursului:
sediul Primăriei Municipiului Urziceni str. Calea Bucureşti nr.104 in sala de şedinţă a Consiliului Local, et.1.
Condiţiile de participare la concurs si bibliografia stabilită si conţinutul dosarului de concurs se afişează la avizierul Primăriei Mun Urziceni si pe site-ul instituţiei :http://www.primaria-urziceni.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243/254975, interior 14( compartiment Resurse Umane camera nr.6).

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.