Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a şase funcţii publice de execuţie vacante

0

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a şase funcţii publice de execuţie vacante din cadrul  aparatului de specialitate al primarului -Poliţia Locală Urziceni    dupa cum urmează :

1.Compartiment circulaţia pe drumurile publice – un post si anume:

 • poliţist local clasa I grad profesional asistent studii (S);

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice  de execuţie sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul juridic sau economic, ştiinţe sociale cu domeniul de licenţă ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 1 an.
 1. Compartiment disciplina in construcţii si afişaj stradal – două posturi si anume:
 • Poliţist local clasa I grad profesional asistent studii( S);

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice  de execuţie sunt:

 • studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul juridic sau economic, ştiinţelor inginereşti cu domeniul de licenţă:inginerie civilă, cu specializarea inginerie civilă construcţii civile, industriale şi agricole, sau inginerie urbană şi  dezvoltare regională, imbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; sau in  domeniul ştiinţe umaniste şi arte, cu domeniul de licenţă :arhitectură sau urbanism si administrarea teritoriului, ştiinţe sociale cu domeniul de licenţă ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţei publice minim 1 an.
 • Poliţist local clasa III grad profesional asistent studii (M);

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice  de execuţie sunt:

 • studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţei publice minim 6

                              3.Compartiment protecţia mediului  – un post si anume:

 • Poliţist local clasa I grad profesional asistent studii (S);

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice  de execuţie sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul juridic sau economic, ştiinţelor inginereşti cu domeniul de licenţă: ştiinţe sociale cu domeniul de licenţă ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică, ingineria mediului cu domeniul de licenţă ingineria si protecţia mediului in agricultură;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţei publice minim 1 an.

                              4.Compartiment activitate comercială– un post si anume:

 • Poliţist local clasa I grad profesional asistent studii (S)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice  de execuţie sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul juridic sau economic, ştiinţe sociale cu domeniul de licenţă ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 1 an.

      5.Compartiment cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor – un post si anume:

 • Poliţist local clasa I grad profesional asistent studii (S);

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice  de execuţie sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul juridic sau economic ştiinţe sociale cu domeniul de licenţă ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului:

  -Proba scrisă se va desfăşura în data de 15.03.2017, ora 10,00 la sediul  Primăriei Municipiului Urziceni;

  – proba interviu se va desfăşura intr-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul   Primăriei Municipiului Urziceni.

Condiţiile de participare la concurs;

Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să indeplinesca condiţiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2) cu modificările si completările ulterioare.

Pentru toate cele şase posturi funcţii publice de execuţie  este necesar ;aviz medical cu menţiunea ,,apt’’ pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii;

şi aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: ,,apt psihologic’’ pentru ocuparea funcţiei publice de poliţist local.

  Avizul este necesar la numirea în funcţia publică, candidaţii care nu îl obţin nu vor fi numiţi în funcţia publică – condiţie eliminatorie.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, la Registratura  Primăriei Municipiului Urziceni camera nr.12 din str. Calea Bucureşti nr.104.

Locul concursului:sediul Primăriei Municipiului Urziceni str. Calea Bucureşti nr.104 in  Sala de şedinţă a Consiliului Local  et.1.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită si conţinutul dosarului de concurs  se afişează la avizierul Primăriei Mun Urziceni si pe site-ul instituţiei  :http://www.primaria-urziceni.ro.                                      

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243/254975, interior 14( compartiment Resurse Umane).

          

 

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.