Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante

0

Primăria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante  dupa cum urmează :

1.Inspector clasa I grad profesional debutant funcţie publică de execuţie din cadrul  aparatului de specialitate al primarului – Direcţia tehnică -compartiment urbanism si disciplina in construcţii

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice  de execuţie sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti cu domeniul de licenţă:inginerie civilă, cu specializarea inginerie civilă construcţii civile, industriale şi agricole, sau inginerie urbană şi  dezvoltare regională, sau peisagistică, imbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; sau in  domeniul ştiinţe umaniste şi arte, cu domeniul de licenţă :arhitectură sau urbanism si administrarea teritoriului.
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: 0 ani.
  1. Inspector clasa I grad profesional asistent funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Direcţia tehnică –compartiment unitatea municipală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice  de execuţie sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti cu domeniul de licenţă:inginerie civilă,construcţii,  specializarea  construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri si poduri,inginerie urbană şi  dezvoltare regională, ingineria mediului cu domeniul de licenta ingineria si protecţia mediului in agricultură, studii economice cu domeniul de licenţă:economie generală, contabilitate, management.
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare exercitării funcţiei publice: minimum un an.

Concursul se va organiza conform calendarului:

-Proba scrisă se va desfăşura în data de 25.11.2016, ora 10,00 la sediul  Primăriei Municipiului Urziceni;

– proba interviu se va desfăşura  într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la sediul   Primăriei Municipiului Urziceni.

Condiţiile de participare la concurs;

Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să indeplinesca condiţiile art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  (r2) cu modificările si completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, la Registratura  Primăriei Municipiului Urziceni camera nr.12 din str. Calea Bucureşti nr.104.

Locul concursului:sediul Primăriei Municipiului Urziceni str. Calea Bucureşti nr.104 in  sala de şedinţă a Consiliului Local  et.1.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită si conţinutul dosarului de concurs  se afişează la avizierul Primăriei Mun Urziceni si pe site-ul instituţiei : http://www.primaria-urziceni.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243/254975, interior 14( compartiment Resurse Umane).

 

 

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.