Plata impozit venit

0

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa reaminteşte contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor că au termen până la 15 decembrie să-şi plătească anticipat impozitul pe venit, aferent trimestrului IV.
Fiscul stabileşte plăţile anticipate pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, iar cota de impozit este de 16%.
Pentru neplata la termen a acestor obligaţii se percep penalizări cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.
Fac excepţie de la această măsură contribuabilii care obţin venituri din arendare şi din activităţi agricole.

Elena Marin

Lăsați un mesaj