Plângere adresată Primului Ministru

2

Către

GUVERNUL ROMÂNIEI

Domnului Prim – Ministru Emil BOC

Reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi cetăţenii interesaţi au constatat, domnule Prim-Ministru faptul că Guvernul României a instituit în finalul anului 2010 o practică nefastă, aceea de a aloca sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 într-un mod ilegal, utilizând preponderent criteriul apartenenţei politice a primarilor sau a preşedinţilor Consiliilor Judeţene.

Un exemplu elocvent în acest sens este  Hotărârea Guvernului nr. 1.379 din 2010 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 177.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 şi alocarea acestora  pentru unele unităţi administrativ-teritoriale.

Astfel, prin acest act normativ se repartizează suma de 37.600.000 lei pentru un număr de 36 de consilii judeţene din România conform anexei la prezentul document.

În funcţie de apartenenţa politică a preşedinţilor Consiiilor Judeţene situaţia se prezintă astfel:

Apartenenta politica Nr. C.J. Suma

(mii lei)

%
PDL 11 21400 56,91
UDMR 4 8700 23,14
TOTAL PUTERE 15 30100 80,05

Apartenenta politica Nr. C.J. Suma

(mii lei)

%

PSD 15 4200 11,17
PNL 4 2000 5,32
Altii 2 1300 3,46
TOTAL OPOZITIE 21 7500 19,95

Se poate lesne observa faptul că preşedinţii Consiliilor Judetene care sunt membri ai actualei majorităţi guvernamentale au fost clar favorizaţi, în dauna celor care sunt reprezentanţii Opoziţiei.

Acelaşi lucru se constată şi în ceea ce priveşte alocarea fondurilor către primarii din judeţul Ialomiţa prin acelaşi act normativ, situaţia prezentându-se astfel:

Apartenenţă politică Nr. de primării Suma

(mii lei)

%
PD-L 13 1450 69,37 %
PSD 7 430 20,57 %
PNL 2 60 2,87 %
Alţii 2 150 7,17 %

Surprinzător este faptul că în luna august 2010 Guvernul României a avut o altă abordare faţă de problema finanţării administraţiilor publice locale. Diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale s-a făcut din raţiuni de stat prin Ordonanţa nr. 18 /2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, iar rezultatul se prezenta astfel în Anexa 6 :

“SUMELE defalcate din taxa pe valoarea adăugată,pe anul 2010, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor”

Nr.crt. Apartenenţă politică Nr. judete Influenţă

( mii lei)

%
1 PD-L 14 -177.007 35,4 %
2 PSD 16 -206.903 41,39 %
3 PNL 5 -54.026 10,7 %
4 UDMR 4 -37.335 7,5 %
Altii 2 -25.077 5,01 %
TOTAL -500.000 100 %

Dezaprobăm şi condamnăm această practică a Guvernului României pe care o considerăm ilegală, imorală şi inoportună, menită să favorizeze clientela politică P.D.L. şi U.D.M.R.

Considerăm că această repartiţie este  ilegală din următoarele motive:

ü   potrivit art.30 alin.2) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot repartiza ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale numai pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. Or, sumele acordate prin art. 1 din H.G. nr.1.379/2010 au fost date pentru efectuarea unor cheltuieli curente şi de capital, fapt care nu respectă prevederile legale anterior   invocate, acordarea lor fiind, din acest punct de vedere, lipsită de bază legală. Cheltuielile curente şi de capital, sunt incluse potrivit legii, în bugetele locale aprobate la începutul anului financiar, de aceea nu pot avea, în nici un caz, caracter urgent sau neprevăzut.

De asemenea, în România nu au avut loc, recent, evenimente de natură a angaja cheltuieli de aceste feluri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Considerăm că această repartiţie este imorală deoarece toate comunităţile locale trebuie să beneficieze de tratament şi acces egal la finanţările guvernamentale în scopul reducerii disparităţilor de dezvoltare şi nu a accentuării acestora. De asemenea, această discriminare conduce la crearea a două categorii de cetăţeni: unii privilegiaţi, care locuiesc in localităţi cu primari PDL, care pot avea acces la o infrastructură modernizată, sau la servicii publice de calitate şi alţi cetăţeni, care locuiesc în localităţi conduse de primari având o altă culoare politică, care nu beneficiază de aceleaşi servicii .

Un alt motiv pentru care considerăm imoral acest tip de repartizare a fondurilor publice este determinat de următoarele argumente:

ü       în urma Ordonanţei Guvernului nr. 18 /2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, Executivul  a diminuat sumele pentru  echilibrarea bugetelor locale, cele pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală cu 9.696.000 lei în judeţul Ialomiţa .

ü      împărţirea pe criterii politice, cu precădere către primarii PDL, a sumelor luate de la toate cele 66 de unităţi administrativ teritoriale şi de la Consiliul Judeţean Ialomiţa  în urma acestei rectificări negative de buget  a devenit o «tradiţie» a Guvernului pe care îl conduceţi. Acest lucru este dovedit de repartiţiile făcute prin HG. nr. 977 / 2010,  H.G. nr. 1168/2010, H.G. 1326/2010 şi mai nou de HG. 1379/2010.

ü        În ultimul semestru al anului 2010 Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Instituţia Prefectului Ialomiţa a solicitat fără succes Guvernului României alocarea de bani din Fondul de rezervă bugetară pentru achitarea de către Consiliile Locale Feteşti şi Stelnica a unor plăţi restante pe care le au către firmele care au realizat consolidarea digului şi a malului Braţului Borcea pentru prevenirea inundării gospodăriilor populaţiei în vara anului 2010. Nu au existat bani în Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului României pentru această destinaţie, dar pentru primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene PDL s-a putut asigura finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital.

Considerăm că această repartiţie este total inoportună în condiţiile actualei  crize economico-financiare, când statul român împrumută peste 20 de miliarde de euro de la FMI şi Uniunea Europeană, ajungând în situaţia de a emite obligaţiuni de stat pentru a atrage fonduri la bugetul public. Credem că aceste sume din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului ar fi putut fi utilizate pentru micşorarea deficitului bugetar care a ajuns la finele anului 2010 la un cuantum de 6,58% , decât să fie împărţite în mod ruşinos şi abuziv clientelei politice PDL – UDMR.

Vă solicităm, domnule Prim –Ministru, să stopaţi definitiv această practică păguboasă, ineficientă şi ilegală de utilizare a banilor publici din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Vă asigur, domnule Premier, că un clasament politic inversat generat de o decizie de acest tip, ar fi provocat aceeaşi reacţie. Domnia regulii este acum cerinţa noastră şi a tuturor românilor.

Cu respect,

P R E Ş E D I N T E

Silvian CIUPERCĂ

anexa

H.G. 1379/28.12.2010

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele unităţi administrativ teritoriale

Nr.crt. Localitatea Apartenenţă primării Suma – mii lei
Armăşeşti PNL 50
Adâncata PIN 50
Axintele PSD 50
Borăneşti PD-L 100
Brazii PSD 50
Bucu PD-L 150
Ciochina PSD 30
Ciocârlia PD-L 100
Ciulniţa PD-L 150
Cocora PD-L 100
Dridu PSD 50
Fierbinţi-Târg PNG-CD 100
Griviţa PD-L 150
Gura Ialomiţei PNL 10
Maia PD-L 100
Manasia PD-L 100
Miloşeşti PD-L 100
Moldoveni PSD 50
Moviliţa PD-L 100
Platoneşti PD-L 100
Reviga PD-L 100
Sărăţeni PD-L 100
Sineşti PSD 50
Valea Ciorii PSD 150
Nr. crt. Apartenenţă primării Nr. de primării Suma mii lei %
PD-L 13 1450 69,37 %
PSD 7 430 20,57 %
PNL 2 60 2,87 %
Alţii 2 150 7,17 %

2 comentarii

 1. Judelui Agaricus sau Pleurotus din plasa Baraganului,

  Avem a va da de stire ca am primit jalba domniilor voastre si am purces degraba la ma apleca mai cu sarg asupra trebuintelor ce le aveti.La ceas de seara ma sfatuii cu sfetnicul Ialomiteanu (!!!) ce imi povesti ca haraciul luat de mneavoastra ca diriguitori ai treburilor obstii v-a fost cu indestulare de acu in vreo 50 de ierni iar norodul rosu nu trimitea depese cand boier motociclescu ,filotin cum il stim , avea milostivenia de a baga mina lunga in fondul de rezerva la dispozitia guvernului din care lipsira dupa unii cam multi galbeni.Tarcovnicul Blejnar zicese ca ,curios nevoie mare , se baga in nitica arhiva si gasi niste hrisoave carora cu greu le dadu o data ca tare mult le asemuia cu domnia fanariota, si din care vazui ca mare norocire se afla pe turbanul domniilor voastre cu armeanul varujan.No ,amu daca nu stiurati sa-i rostuiti ce pricina imi gasiti mie ? Eu spusei corlaului din Vladeni sa faca mare asezamant de pomana si intru pomenirea jafului, ce il tine ferecat cu lacate de se crucesc toti opincarii ? Si ca ista multi tare bre ! Multi,multi da …rosii.
  Da vaz ca cam cati galceava de te dedui in imoralitati cu mine ca aflai din ravas ponoasele ce le aduce dreapta mea imparteala.Sa fie mai buna stanga mariei tale ?Dupa desfraul si dezmatul la care va dadurati pe o bula imobiliara si pe imbelsugarea capsunarilor nu gandii ca furati chibzuiti sa gajbiti agoniseala valahilor. Ba boier nastase se fudulea cu niste bratari dacice de iti luau fata si acu se fereste de niste bratari sa nu ii ia libertatea. Da nu-i bai ca la bucate furati cu totii ci e bai ca furati ca tontii si amu vi se lipira burtile alea de dedeau peste curea de sira spinarii.
  Deci jude agaricus ca sa iti dau crezare la cele randuite in solia trimisa la divan rezolvati domnia voastra dilema veche cu dreptatea lui Tepes si apoi mai glasuiti.
  http://istoriiregasite.wordpress.com/2010/08/06/legende-istorice-dreptatea-lui-tepes/
  Ca curiozitate (hic!) stindu-va si saraci si cinstiti in acelasi timp ce urmeaza acum :motiunea,potiunea sau jonctiunea ?
  Sa va gasesc sanatosi si la obraz grosi si aflati ca regula folosita a fost cea stabilita de domniile voastre adica imparteala frateasca a evreului : una mie-una tie,una doua mie-una tie,una doua trei mie-una tie….(calculati ca va stim arithmetic rau)

 2. Dar despre despre sumele alocate preferential, din bugetul judetului, catre primariile psd si pnl, don’ ciperca nu zice nimic? Vor respecta oare ,,baietii destepti” de la cj Ialomita Legea 286/2010, in conditiile ,,consulutarilor” cu primarii, din ultimele zile?

Lăsați un mesaj

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.