Se înăspresc condițiile de vânzare a animalelor vii în târguri

0

_DSC2299

În atenţia târgurilor de animale vii – consiliilor locale, celor ce doresc să autorizeze astfel de obiective şi deţinătorilor de animale, le aducem la cunoştinţă că a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77 din 2015 pentru modificarea şi completarea Normei sanitar- veterinare privind condiţiile sanitar- veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45 din 2010.
Prevederile nou introduse de actul normativ, anterior menţionat, sunt următoarele:

1. Condiţii referitoare la organizarea şi functionarea târgurilor:
• Să fie asigurate certificarea, controlul certificării, precum şi asistenţa medical- veterinară prin contract încheiat de administratorul târgului de animale vii cu un medic veterinar de liberă practică împuternicit;
• Să funcţioneze după un program avizat de către autoritatea sanitar- veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă teritorial, program armonizat cu prevederile contractului prevăzut anterior;
• Programul privind funcţionarea târgului de animale vii se aduce la cunoştinţă deţinătorilor de animale prin mijloace de informare locale şi se afişază într-un loc vizibil, potrivit legii, inclusiv la intrarea în incinta acestuia, alături de următoarele informaţii: numele târgului, datele de contact ale direcţiei sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene sau ale medicului veterinar oficial zonal, obligaţiile persoanelor care vând şi cumpară animale;
• Târgurile trebuie să deţină o singură poartă de acces pentru mijloacele utilizate pentru transportul animalelor, la nivelul căreia se amplasează rampa de descărcare/ încarcare pentru animale, construită din materiale care trebuie să nu pună în pericol asigurarea condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor; rampa trebuie să fie dotată cu parapeţi laterali, iar inclinaţia maximă poate fi de 20 °, respectiv 36,4% faţă de planul orizontal, pentru porci, viţei şi cai, şi de 26 ° şi 34′, respectiv 50% faţă de planul orizontal, pentru oi şi bovine, altele decât viţeii; atunci când inclinaţia este mai mare de 10° , respectiv 17,6% faţă de planul orizontal, rampa trebuie prevăzută cu un sistem constituit din şipci transversale, care să permită animalelor să urce sau să coboare fără riscuri sau dificultăţi;
• Târgurile trebuie să dispună de un spaţiu amenajat pentru depozitarea cadavrelor de animale şi să aibă încheiat un contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
• Spaţiul de comercializare a animalelor trebuie să fie delimitat de spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi, iar zonele de comercializare a animalelor trebuie să fie separate în funcţie de specie, deasupra fiecărei zone fiind aplicate indicatoare în care de menţionează speciile care pot fi comercializate în zona respectivă;
• Târgurile trebuie să dispună de facilităţi necesare staţionării, furajării şi adăpării animalelor, amplasate sau construite astfel încât să se evite expunerea animalelor la soare si să se asigure libertatea de mişcare minimă necesară fiecărei specii; dispozitivele de adăpare folosite trebuie să fie în stare bună de functionare şi să fie proiectate şi poziţionate corespunzător speciilor şi categoriilor de animale care trebuie adapăte;
• Animalelor trebuie să li se asigure o sursă de apă potabilă; se interzice funcţionarea târgului de animale vii atunci când localitatea pe al cărei teritoriu este amplasat, este supusă unor restricţii sanitar- veterinare.

2. Condiţii privind animalele care se comercializează
• Se pot comercializa numai animale din următoarele specii: ecvidee, bovine, ovine, caprine, porcine şi iepuri, provenite din exploataţii nonprofesionale, precum şi porcine provenite din exploataţii comerciale şi din exploataţii comerciale de tip „A”.
ATENŢIE! Conform noilor prevederi legislative, comercializarea în târguri a păsărilor vii este interzisă. De asemenea, nu se pot comercializa câini sau pisici.
• Animalele grav rănite, precum şi cele care prezintă slăbiciuni fiziologice sau procese patologice nu sunt apte de a fi comercializate, în special dacă:
a) Nu sunt capabile să se mişte singure fără dureri sau nu se pot mişca fără ajutor;
b) Prezintă o rană deschisă gravă sau un prolaps;
c) Sunt femele gestante care au depăşit 90% ori mai mult din perioada de gestaţie preconizată sau femele care au fătat în cursul săptămânii precedente;
d) Sunt mamifere nou-născute, a căror cicatrice ombilicală nu s-a vindecat complet;
e) Sunt porci cu vârsta sub 3 săptămâni, miei cu vârsta sub o săptămână şi viţei cu vârsta sub 10 zile, în cazul în care au fost transportaţi pe o distanţă mai mare de 100 km.
• Prin excepţie de la prevederile alin. (1), animalele rănite pe perioada transportului pot fi comercializate doar cu acordul medicului veterinar oficial zonal.

3. Conformarea mijloacelor de transport cu prevederile Reg. Cons. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului.
• Mijloacele utilizate pentru transportul animalelor trebuie să fie înregistrate/ autorizate în acest sens, cu excepţia mijloacelor de transport proprii ale agricultorilor care efectuează transportul propriilor animale pe o distanţă mai mică de 50 km de la exploataţia lor; mijloacele de transport proprii ale agricultorilor trebuie să respecte condiţiile generale de transport prevăzute de art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CEE şi Regulamentului (CE) nr. 1255/ 97.
• Mijloacele utilizate pentru transportul animalelor către târg sau de la târg trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005.

Având în vedere cele prezentate anterior, vă comunicăm ca în termen de o lună de la prezenta informare târgurile de animale vii se vor alinia noilor prevederi legislative.
În situaţia în care, perioada de conformare depăşeşte termenul anterior menţionat, activitatea în târgurile de animale nu va fi permisă decât după finalizarea conformării cu prevederile legale.
Ulterior, toate târgurile de animale vor fi controlate şi evaluate pentru a se verifica conformitatea cu prevederile Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45 din 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIŢA

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.